Internetdemokrati – ellers tak

Af Lars Hvidberg 38

Vil global regulering gavne internetfriheden? Det mener den franske udenrigsminister, Bernard Kouchner, i et nyt blogindlæg på det toneangivende, politiske website Huffington Post. Men der er grund til at være på vagt, når de gode intentioner møder den gustne praksis:

Indlægget på ”HuffPo” viser igen, at Internettet er en ny global kampplads for frihed, demokrati og menneskerettigheder. I lighed med den amerikanske udenrigsminister Hillary Clintons både sympatiske og luftige erklæring fra januar, er Kouchner ude i et godt ærinde: Internettets frihed og pluralisme åbner for nye muligheder i kampen imod undertrykkelse og diktatur, og Kouchner har mange vigtige pointer: Især er det vigtigt at se internetaktivister som en fuldgyldig forlængelse af andre former for politisk aktivisme. Dissidenter og kritiske journalister bruger nu nettet som deres primære platform, for deres aviser og tv-stationer er for længst lukkede. Jo da.

Ikke misinformation, tak!

Men der er andre bekymrende takter i Kouchners indlæg. For det er alligevel ikke alle former for ytringer, Kouchner bryder sig om. Han taler om voldelige organisationers ”propaganda og misinformation” og skriver:

I am not talking about absolute freedom that opens the door to all sorts of abuses. Nobody is promoting that. Instead, I’m talking about real freedom, which is based on the principle of respecting human dignity and human rights.

I betragtning af, at Frankrig både censurerer nazistisk indhold på nettet og er i gang med at åbne for hidtil uset internetregulering og overvågning, kan man spørge sig selv, hvad han egentlig mener med det? Mener Kouchner også, at vi skal til at fjerne adgangen til terror-relaterede sider, sådan som en dansk SF’er i sin vildfarelse kom til mene for nogle måneder siden.

Det kan godt nok blive en lang liste over sites, der skal fjernes, og det kan blive en lige så sej kamp at få lov til at beholde sin side, selvom andre mener, at den ikke ”respekterer menneskelig værdighed”. Hvad med Muhammedtegningerne? Overskrider de grænserne?

Et globalt styringsorgan

Kouchners forbehold virker temmelig påfaldende, og dets formål er især at åbne op for udenrigsministerens næste idé: Nemlig et globalt organ til sikring af Internetfriheden. Han skriver:

I think that we should create an international instrument for monitoring the commitments that governments have made and for calling them to task when they fail to live up to them.

Og senere:

Another project is close to my heart. It will be a long and difficult task to implement it, but it is critical. It is to give the Internet a legal status that reflects its universality. One that recognizes it as an international space, so that it will be more difficult for repressive governments to use the sovereignty argument against fundamental freedoms.

På klassisk fransk, universalistisk facon, forestiller Kouchner sig en alliance mellem alle verdens nationer om Internetfriheden. Internettet skal være en ”global fælled”, der skal under demokratisk kontrol. Om Kouchner forestiller sig, at FN skal være rammen om samarbejdet, angives ikke, men det er meget sandsynligt. Det er imidlertid en rigtig dårlig idé. For selvom Kouchner optimistisk fremfører, at organet skal hjælpe cyberdissidenter og forhindre eksport af censurteknologi, så kan man jo bare i fortvivlelse pege på et andet internationalt organ, der skal sikre menneskerettighederne, nemlig FNs eget Menneskerettighedsråd, der i øjeblikket befolkes af nogle af verdens værste menneskerettighedskrænkere, eksempelvis Libyen.

Det er ikke svært at forestille sig, at Kouchners internationale organ – fordi alle ”verdens folk” jo på demokratisk vis skal være med – hurtigt vil blive domineret af netop de stater, som har mest interesse i at kontrollere rådet. Og hvad stiller vi så op, når Kina eller Iran bliver leder af ”FNs Internetfrihedsråd”?

Kouchners tanker virker som endnu en gang verdensfjern universalisme, der ikke tager hensyn til, at staterne jo vil have alle mulige forskellige intentioner ved at indgå i samarbejdet. Og at den store magt, Kouchner vil give politikerne, vil føre til lige så store fristelser til at bruge magten til noget helt andet end formålet.

Nettet har det bedst med at være decentralt og ureguleret. Det skal ikke styres af smagsdommere, for det får sin styrke fra den pluralisme, der lader både fordomsfuldt idioti og oplysningens skattekister optræde side om side. Sådan bør det blive ved med at være – under individets kontrol, ikke staternes, fællesskabets eller demokratiets.

Global internetfrihed, ja tak. International kontrol med nettet, bestemt ikke.

38 kommentarer RSS

 1. Af Stephan Engberg

  -

  Diskussionen sættes stærkt i relief af at den nye koalitionsregering i UK har besluttet vidtgående liberalisering og tilbagevenden til basale borgerrettigheder.

  Bl.a. vil man afskaffe biometriske pas, styrke tryingsfriheden og en række andre forhold

  http://identityproject.lse.ac.uk/default.htm

  The parties agree to implement a full programme of measures to reverse the substantial erosion of civil liberties under the Labour Government and roll back state intrusion.

  This will include:

  * A Freedom or Great Repeal Bill.

  * The scrapping of ID card scheme, the National Identity register, the next generation of biometric passports and the Contact Point Database.

  * Outlawing the finger-printing of children at school without parental permission.

  * The extension of the scope of the Freedom of Information Act to provide greater transparency.

  * Adopting the protections of the Scottish model for the DNA database.

  * The protection of historic freedoms through the defence of trial by jury.

  * The restoration of rights to non-violent protest.

  * The review of libel laws to protect freedom of speech.

  * Safeguards against the misuse of anti-terrorism legislation.

  * Further regulation of CCTV.

  * Ending of storage of internet and email records without good reason.

  * A new mechanism to prevent the proliferation of unnecessary new criminal offences.

 2. Af peter g

  -

  Kouchner havde hjertet det rigtige sted da han var med til at stifte Læger uden Grænser, men et helt andet sted, da han blev medansvarlig for det kæmpe rod der foregik i Kosovo (beskrevet i en meget spændende artikelserie i Dangens Nyheter, http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/valkommen-till-unmikistan-1.631143)

  Når en sådan politiker taler om at danne et Ministry of Truth, så får man kuldegysninger.

  Hvad Menneskerettigehedsrådet angår, så er det jo et velkendt opholdssted for Libyen. Rådet er etableret som erstatning for det forudgående FN-organ, Menneskerettighedskommisionen. Hvorfor blev denne erstattet? Fordi mange af de mest betalende lande følte, at – guess what – for mange lande som ikke ydede nogen bidrag til menneskerettigheder, havde sat sig tungt på kommissionen. Hvem blev valgt som formand for kommissionen i 2003? You guessed it – Libyen.

 3. Af peter g

  -

  @Stephan Engberg

  Og AFR lovede at blive af med smagsdommeri, og endte med at indføre mere, blot i egen smag. Flotte løfter er gratis.

  Lad os se hvad de vil gøre i virkeligheden.

 4. Af Jesper Sommer

  -

  Kære Lars.

  Jeg har ikke et fint CV, og kan ikke prale af at have skriblet på Danmarks første blog. Ej heller er jeg som udgangspunkt ekspert i digitale medier. Men jeg vil nu alligevel tillade mig at komme med lidt spredt kritik af dit indlæg.

  Først og fremmest kan man nu altså godt regulere for at sikre frihed og fairness. Også på internettet. Total mangel på regulering er ikke nødvendigvis “frihed” – det kan lige så godt blive et rendyrket anarki, hvor de stærkeste og mest magtfulde tromler de svage.

  Anarki er ikke frihed, og regulering er ikke diktatur.

  Inden for økonomi og handel er der mange love og regler, men en meget stor del af dem har til hensigt at sikre et “frit” marked, så magten ikke akkumuleres de forkerte steder. Bevares, der er også dårlige regler på dette område, men det negerer sådan set ikke pointen.

  Love mod indførelse af censur, eller love der sikrer forsamlingsfriheden, er et godt værktøj til at sikre visse frihedsrettigheder i samfundet – men de er dog stadig love som regulerer den måde samfundet fungerer på.

  Et måske langt mere nærliggende eksempel er teleområdet. Her er der ligeledes masser af regulering, og hensigten er utvetydigt at sikre alle brugere af tele-tjenester mulighed for at komme i kontakt med hinanden på en fri og fair måde. Uden ublu priser, magtmisbrug fra udbyderne, magtmisbrug fra statsmagten, overvågning af samtaler, osv.

  Tilsvarende er det muligt – det bør enhver der sætter ind i sagerne kunne se – at regulere internettet, for derved at sikre og stadfæste den frihed det har idag.

  Så jo tak! Meget gerne international kontrol med internettet. Muligvis ikke akkurat i den form Bernard Kouchner beskriver, men så i en anden form. En kontrol af internettet er vigtig for at sikre hele internettets fremtid. Uskylden er udelukkende intakt idag fordi ingen har haft reel teknisk mulighed for at lave indgreb der var omfattende nok (måske med undtagelse af Kina og Iran) – men sådan er det slet ikke længere.

  Regulering af internettet kan f.eks. sire at internetudbydere (ISP’er) ikke udøver hemmelig censur af deres konkurrenter eller diskriminerer fremkommeligheden af trafikken for at opkræve ekstra betaling fra indholdsudbydere. Regulering kan også sikre, at stærke kapitalkræfter ikke får mulighed for at udvande selve internettets grundlæggende virke ved at købe sig til såkaldt privilligeret adgang til kapacitet (throughput). Nåh, ja, og så naturligvis sikre at statsmagten ikke logger samtlige borgeres e-mails, logger borgernes HTTP besøg på hjemmesider, laver centrale “censurlister” som offentligheden ikke må kende indholdet af, osv osv.

  Som ekspert der “blogger om Internet Revolutionen” er jeg overrasket over modstanden mod kontrol. Og siden du har check på “det politiske og sociale landskab fra Beijing til Bjerringbro” så var det måske en ide at overveje, hvilke forhold der rent faktisk er gældende for internettet i henholdsvis Beijing og Bjerringbro?

  Kunne det mon tænkes, hvis man lige skulle lade emnet rotere to gange rundt i knolden, at international regulering kunne have sikret Danmark mod den absolut ækle overvågning som Lene Espersen fik indført med “Logningsdirektivet”? Kunne det mon tænkes, at det havde sikret Danmark mod den ækle censur som IFPI tvang internetudbyderne til at indføre mod visse DNS domæner?

  Kunne det mon tænkes, at det havde sikret kineserne mod den Kinesiske Firewall? Kunne det mon have sikret Iranerne mod at de fanatiske Imamer der styrer deres land købte software for millioner der kunne undertrykke deres ytringsfrihed?

  Kunne det mon tænkes, at international regulering af internettet kunne sikre internettets frihed for mennesker, på samme måde som Menneskerettighedskonventionen sikrer individets frihed i den Vestlige verden?

  Er løsningen virkeligt at slippe alle tøjler, og ikke lave fælles regulering – og i så fald, hvorfor regulerer vi så alle mulige andre områder internationalt for at sikre frihed?

  Seriøst, Lars, lad den lige rotere to gange mere inden dit næste indlæg.

  🙂

  – Jesper

  P.S.
  For god ordens skyld, og fordi jeg ved hvor usaglig kommentarer fra brugerne ofte får lov at blive her på Berlingske.dk, vil jeg lige fremhæve at jeg er virksomhedsejer og absolut en liberal stemme. Så lad os holde debatten seriøs, og ikke kaste med mudder der sætter mig i bås med kommunister eller røde lejesvende.
  /J

 5. Af Lars Hvidberg

  -

  Kære Jesper

  Tak for dit indlæg. Ja, det kunne skam godt tænkes, at internettet blev reguleret godt. Men hvad er sandsynligheden for, at det sker? Det er jo det, som er det afgørende. Man kan godt forestille sig, at alt blev reguleret på en langt bedre måde, end det bliver i dag – men hvad er sandsynligheden for, at det sker? Det er muligt, at du forestiller dig, at teleområdet i Danmark bliver reguleret med alles bedste for øje, men det er helt sikkert ikke det, der sker ude i verden. Her handler det i lige så høj grad om om at sikre monopoler, statslige eller andre. Den internationale handel er jo heller ikke ligefrem reguleret til alles bedste.

  Lad mig derfor bede dig om at lade den rotere en ekstra gang: Hvilke engle er det, der i praksis skal udmønte og udføre den regulering, du forestiller dig? Du kan jo ikke forvente, at alle andre går ind i reguleringen med samme forudsætninger og mål som dig.

  Eksempelvis: Kina regulerer jo ikke officielt nettet for at holde politiske dissidenter nede. Nej, hvis man spørger kineserne selv sker det med samfundets bedste for øje, for at sikre et harmonisk samfund og sammenhængskraften og for at beskytte børn og sarte sjæle imod pornografi og vold. Det er en linje langt de fleste kinesere er enige i, fordi de ikke kender til det reelle omfang af censuren. Kina skal vel også have en rolle at spille i den internationale regulering? Det er vel ikke kun noget, du – eller Kouchner – skal have indflydelse på? Det er den slags beslutningstagningsproblemer der gør, at jeg er rigtig skeptisk overfor den slags idealistiske tiltag.

  Så nej, international regulering havde næppe beskyttet os imod Lene Espersens overvågning, den havde snarere givet hende et flot stempel med “godkendt” på, for samfundets bedste, naturligvis.

 6. Af Stephan Engberg

  -

  @ Lars

  Enig – regulering af nettet er ikke for det gode

  @ Peter G

  Du kan kritisere politikerne for at have svgitgt, men det er embedsfolkene som sætter dagsordenen, støber lovforslagene, formulerer dem og kommunikerer dem – og de har deres egen agenda.

 7. Af Jon de Linde

  -

  @ Jesper
  Din Røde lejesvend. 😀

  @OT:

  FN er ærligt talt ikke et organ der kan styre ret meget.

  Fredsbevarende FNstyrker kan se på at der slagtes løs af krigsforbrydere i Congo mens FN styrker sidder på deres hænder.

  FNs råd for menneskerettigheder bliver bemandet af dem der begår forbrydelser mod menneskerettighederne.

  FNs ulidelige viften med diverse dokumenter der desperat forsøger at stoppe despoter i at anskaffe sig atomvåben, omgå embargoer med videre.

  FN er blevet rigeligt udstillet som en papirtiger. En demokratiets dans om diplomatiets guldkalv, i en forgæves leflen for vestlige værdier så som menneskerettigheder, etik og moral.

  Jeg har ikke den store tillid til FN. Men jeg har endnu mindre tillid til at en eller anden organisation skulle kunne regulere nettet. Der findes altid en vej uden om. Og hvis ikke, så kan der lynhurtigt skabes en.

  Og hvad skulle afholde nationer som Kina og Rusland i at regulere/forfølge (alt efter hvilke briller man har på) personer og disses ytringer på nettet ? Hvilken sanktioner har man der kan bakke diplomatiet op ? Ingen. Ligesom FN vil en overstatslig organisation der skal varetage “folkets” interesser ende med at blive et tandløst bureaukrati.

  Slip tøjlerne. Ellers ender det med at være high end brugere der har været med siden starten eller de som har en flair for teknikken bag nettet der kan det hele mens den almindelige borger er gennemreguleret og impotent… Selvfølgelig i fælleskabets interesse.

 8. Af Jesper Sommer

  -

  Fine svar på min tiltale – og tak for det.

  Jeg får nogle eksempler på, at regulering ikke altid fungerer optimalt. Det medgiver jeg – endda i mit første indlæg.

  Min pointe er snarere, at total mangel på regulering vil være et langt værre alternativ, og føre til rendyrket anarki. Det kan jeg komme med endnu flere rædsels-eksempler på (altså total mangel på regulering) end I kan komme med ditto eksempler for regulering.

  Så Lars, jeg vil vende dit eget spørgsmål imod dig: Hvad er sandsynligheden for, at en total mangel på regulering IKKE vil føre til anarki, og IKKE vil føre til at magten akkumuleres steder der agerer imod samfundets interesser?

  Når jeg ser mig omkring i verden, kan jeg ikke finde eet eneste eksempel på, at manglende regulering har ført til noget godt. Finansmarkeder, handel, frihedsrettigheder, lokale love, er alt sammen med til at sikre samfundet. Uden lov, kollapser alt.

  Og med for lidt lov, kollapser det også. Det har Finanskrise I, og snart Finanskrise II vel snart lært os.

  Hvis der ikke sættes grænser for hvad f.eks. stater, ISP’er eller indholdsudbydere laver af underlige tiltag, så vil ingen varetage slutbrugernes interesser. For slutbrugerne er simple forbrugere i dette spil, og de kan kun beskytte deres interesser gennem love og regler der SIKRER dem disse rettigheder – ellers mister de dem.

  Derfor har vi også love til at regulere alt andet i verden. Det er sund fornuft man ikke må slå ihjel, ikke må stjæle, ikke må tømme selskaber, ikke må svindle, osv osv.

  Uden tilsvarende sund fornuft på internettet vil magtfulde virksomheder eller lobbyorganisationer overtage kontrollen.

  Det er både en logisk og forudsigeligt udvikling – og hvis jeg var Direktør i en meget stor ISP eller indholdsudbyder med mange penge i skuffen (tænk 2-cifrede milliarder – vitterligt) ville jeg sikkert gøre det samme, fordi mit ansvar er over for aktionærerne og ikke forbrugerne.

  I skal, med alt respekt, ikke prøve at bilde mig ind, at direktøren for f.eks. Time-Warner er spor anderledes. Eller chefen for CIA. Eller Google. Eller Microsoft. Eller Vodafone. Eller ATT.

  🙂

  – Jesper

 9. Af Jesper Sommer

  -

  @Jon:

  Du skriver:

  “Slip tøjlerne. Ellers ender det med at være high end brugere der har været med siden starten eller de som har en flair for teknikken bag nettet der kan det hele mens den almindelige borger er gennemreguleret og impotent…”

  Lige nu er de tekniske nørder faktisk de eneste der for alvor kæmper for frihed på internettet – såkalt Net Neutrality. Alt imens magtfulde lobbyorganisationer og kapitalinteresser kæmper for at bevare eller forstærke anarkiet.

  Hensigten med lobbyarbejdet er klar: De store virksomheder vil begrænse forbrugernes valgmuligheder for nemt at skifte udbyder, indføre særlig taksering for bestemte typer datatrafik (så de kan tvinge f.eks. YouTube til at betale ekstra penge, for ellers bliver forbindelsen mellem deres servere og slutbrugerne nedprioriteret), samt frit bestemme hvilke andre selskaber de ønsker at udveksle trafik med.

  I praksis vil dette føre til, at de magtfulde selskaber presser de mindre ud af markedet. Og de største tabere bliver forbrugerne.

  Jeg mener man, lige som på telemarkedet, bør tvinge ISP’er og andre selskaber til at overholde en række markedsregler der sikrer fri og fair konkurrence for alle. F.eks.:

  1.) Ingen ISP må nægte forbindelser til en anden ISP. Det er akkurat det samme som på tele-området, hvor f.eks. TDC ikke har ret til at nægte at formidle samtaler til Telenor.

  2.) Ingen ISP må diskriminere trafik på deres net. Alle der betaler for adgang, skal have retten til at få flyttet deres data på lige vilkår (dvs. forbinde to computere med hinanden). Igen minder reglen meget om tele-området, hvor f.eks. TDC ikke må nedprioritere SMS beskeder fra Telia-kunder på en travl X-factor aften. Alle SMS’er og samtaler skal behandles lige, for ellers vil det indlysende nok åbne op for konkurrenceforvridning.

  3.) Udbyderne skal leve op til de samme tekniske standarder. Også her kan vi se at tele-området har gjort det samme – for ellers ville hver eneste telefonselskab jo kunne vælge apparater der “tilfældigvis” ikke ville kunne forbinde sig til konkurrenternes kunder. I internet regi ville det betyde, at alle ISP’er skulle overholde de RFC’er der fastsætter f.eks. IPv4, IPv6, DNS, HTTP, SMTP, osv osv.

  4.) Selskaberne skal være underlagt lokal lovgivning, der sikrer at myndigheder og tilsyn (f.eks. konkurrencetilsyn eller datatilsyn) kan gribe ind over for ulovligheder. Dog skal den lokale lovgivning tilpasses, så den sikrer de friheder for internettet der er aftalt i de globale pagter.

  Alle disse ting sker på 117 andre områder hver eneste dag. EU, FN, WTO, og alle mulige andre blander sig i jeres liv – og for det meste er det en god ting.

  Vi kan sagtens finde negative eksempler. Men hvor var vi henne, hvis der slet ingen regler var for noget som helst? Og hvor længe kan noget eksisterer i rent anarki før en stærk leder træder frem, og tager kontrollen? Når det sker, vil vi så helst have en leder der får kontrollen fordi han kan tæske alle de andre, eller fordi vi – de frie borgere – har givet ham et mandat til at varetage vores interesser?

  – Jesper

 10. Af Peter B. Jensen

  -

  Som jeg læser indslaget, taler Kouchner ikke så meget for et globalt organ der skal regulere internettet, men et organ der sikrer at den regulering der uundværligt foregår ikke bliver kuppet af enkelte aktører, hvis interesser modvirker vores ytringsfrihed og demokratisering. Altså mere en sikkerhedsventil til at forhindre misbrug, end en egentlig netmyndighed.
  En bedre sammenligning end FN vil måske være krigsforbryderdomstolen i Haag, der er iværksat for at håndtere kontroverser inden for et specifikt område, men ellers ikke blander sig i hverken politik eller krige.

  Du har en rigtig god pointe i at en global netforvalter let risikerer at blive netop det centrale led man skal påvirke for at kontrollere nettets udvikling. Men som nettet er opbygget i praksis findes disse allerede, omend i mindre omfang. Vi skal være varsomme med at tro på styrken ved et decentraliseret net, når vi allerede er afhængige af centrale led som ICANN eller de nationale knudepunkter. Dertil kommer at store aktører som Google ubemærket kan benytte nettet til meningspåvirkning, hvis de vælger det. Der er t.eks. stor forskel hvis man søger på ordet taleban om man bliver præsenteret CIA’s udlægning eller talebans egen hjemmeside (hvis de har en).

  Hvis vi lader stå til og håber på det bedste, er vi prisgivet den dag et politisk flertal beslutter at børnepornofilteret skal udvides til andre kontroversielle emner. Eller hvis vores ISP beslutter at sabotere konkurrenterne ved bevidste forsinkelser. Eller talrige andre tænkelige og utænkelige scenarier, der ligger inden for det acceptable i de wild west normer der (netop ikke) regulerer vores adfærd inden for profitoptimering og jagten på magt.

  Kouchner taler så også om nettets styrke til hvad vi i Danmark vel kalder marginalisering. At man kan finde et forum for de mest ekstreme synspunkter, som her står uimodsagt og hvor de indviede gejler hinanden op. Det er en faretruende tendens, som vi også ser konsekvenserne af i andedammen – men i denne henseende er nettet blot det bærende medie, og jeg giver dig helt ret i at vi ikke skal have smagsdommere til at udvælge den gode smag for os.
  Men som jeg læser Kouchners indlæg ser jeg blot en advarsel imod denne tendens. Og måske også en advarsel om at magthavere netop kan bruge dette til at forsvare deres valgte restriktioner.

  Summa summarum: En teknologisk sværvægter som nettet vil uundgåeligt blive reguleret, om ikke andet så fordi der ikke er ubegrænset plads på den digitale infrastruktur, og fordi vi skal gøre en vedvarende indsats for at opretholde det.
  Hvis vi vil sikre at denne regulering fremover primært kommer individerne til gode, bliver vi nødt til at have virkemidler der kan begrænse de store sammenslutninger (nationer, virksomheder, magtkoncentrationer) der arbejder ensrettet for deres ‘individuelle’ sag – men med langt mere styrke end vi dødelige.

 11. Af Henrik Funch

  -

  Det er ikke så mærkeligt de vil regulere eller rettere sagt censurere internettet, nu hvor Bilderberg, The trilaterel commision, Counsil on foreign relations(CFR) og EU er ved at blive godt grundigt eksponeret for hvad det er.. en magt syg elite som vil have totalt kontrol.
  Hvad er så fællesnævneren for de her organisationer, det er de alle er skabt af David Rockefeller..

  David Rockefeller TAKKER Medierne for sin tavshed

  “… it would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subjected to the lights of publicity during those years. “. But, the world is now more sophisticated and prepared to march towards a world government …” – David Rockefeller in Baden-Baden, Germany 1991, thanking major media for keeping secret for decades the movement of the prophetic one world government.

  New world Order..

 12. Af Gunnar Langemark

  -

  Grunden til at det er en dårlig idé med overstatslig regulering af medier i disse år er, at de politiske ledere i dag, skal holde en pæn facade for at komme til magten. Ellers pilles de ned af medierne.

  Derfor må politiske ledere næsten nødvendigvis profilere sig ved at foregøgle demokratisk frihedssind – og samtidig forbyde ytringer som ikke er “pæne”.
  Ingen tænkende mennesker tror for alvor på at for eksempel åbenlys nazi-propaganda eller rascistiske udtalelser er farlige for demokratiet. Den slags vil politikerne forbyde – alene fordi det gavner politkernes egen facade.
  Pæne mennesker ønsker kun at se pæne ytringer.

  Demokratisk sindede og frihedselskende mennesker ved, at demokratiet trives bedst når de virkelig slemme også får lov at komme til orde.
  I et åbent og demokratisk samfund må man tåle en hel del svineri – fordi man ellers risikerer at udelukke virkelig legitime synspunkter og holdninger – der ved første øjekast virker afskyvækkende og “grimme”.

  Det er vist Voltaire der altid citeres for at sige, at han vil forsvare sin modstanders ret til at ytre sin mening – uanset hvor meget han afskyr den.

  Men i PRINCIPPET burde de overstatslige instanser faktisk være i stand til at sikre friheden på nettet.

 13. Af Jon de Linde

  -

  @Jesper:

  Jeg har et par spørgsmål.

  Hvilken overstatslig organisation havde du forestillet dig skulle regulere nettet ? Og hvilke sanktionsmuligheder skulle den have overfor nationer der ikke fulgte reglerne ?

  Regulering for at undgå keiretsu/konglomeraters dominans på nettet er da strålende, men jeg har vanskeligt ved at se hvem der skulle regulere nettet, ud fra hvilke kriterier, og med hvilke sanktionsmuligheder.

  Hvis reglerne ikke er nogen der kan følges og ikke mindst håndhæves worldwide, så får vi atter en situation som den vi har med FN:

  Gode velmenende lande / firmaer følger reglerne, mens lande / firmaer følger helt egne regler (hvis nogen) fuldstændigt uden konsekvenser.

  Hvis valget står mellem endnu en impotent overstatslig organisation og at kaste tøjlerne, så ser jeg helst det sidste. Der har man i det mindste en chance for at finde ud af hvor man står.

 14. Af Claus A.K

  -

  “Nettet har det bedst med at være decentralt og ureguleret. Det skal ikke styres af smagsdommere, for det får sin styrke fra den pluralisme, der lader både fordomsfuldt idioti og oplysningens skattekister optræde side om side. Sådan bør det blive ved med at være – under individets kontrol, ikke staternes, fællesskabets eller demokratiets”.

  100% med dig her!!

 15. Af World of Ends

  -

  Et relevant link i denne sammenhæng
  http://www.worldofends.com/

 16. Af Lars Hvidberg

  -

  @ Stephan: Tak for linket i starten. Det er faktisk rigtig lovende takter fra den nye konservative regering i GB. Lad os se, om de kan komme igennem med ideerne.

  @ Jesper: Det er en lang diskussion du lægger op til her, og jeg skal nok følge op i et indlæg senere på bloggen om diskussionen om netneutralitet, men jeg vil godt lige knytte et par kommentarer nu:

  – Du skriver at alternativet til regulering er anarki, men det er jo ikke sådan, at nettet ikke er reguleret nu. Det er bare reguleret decentralt på nationalt plan, og – efter min mening endnu vigtigere – af markedet. Markedet er en fantastisk reguleringsmekanisme, der sikrer at resultatet netop ikke er anarki, men spontan orden. Du skriver, at uden regulering kunne TDC nægte forbindelser til Telenor, men jeg har svært ved at se det ske: Hvem vil dog betale for en mobilforbindelse, hvis der er 10-20-30 % af markedet, man ikke kan ringe til? Markedsaktører træffer naturligvis en masse dumme beslutninger, men markedsdisciplinen er efter min mening langt mere effektiv end idealistisk regulering.

  – Konkret er debatten om netneutralitet en amerikansk diskussion om, hvilke regler der skal gælde for ISP-udbydere. Uden at komme for langt ind i diskussionen mener jeg, at frygten er overdrevet og at man overvurderer mulighederne for fornuftig regulering. Det som vil ske, og det som altid sker i den slags tilfælde, er, at nogle få af markedets store spillere vil sætte sig på reguleringen og udforme den sådan, at den hæmmer konkurrencen, så de kan bevare deres markedsandele. Den slags er sket på bilområdet, på madområdet, på legetøjsområdet (tro det eller lad være) og så videre og så videre. De vil stå langt, langt stærkere i reguleringskampen, end du og andre forbrugere vil. (Du skal også huske, at andre forbrugere ikke nødvendigvis har samme interesser som dig: Nogle har det måske fint med at få lavere hastighed på noget indhold, hvis de får højere hastighed på andet indhold).

  – Internationalt bliver dele af nettet også reguleret i dag, nemlig af ICANN, der er en amerikansk myndighed (det ved du naturligvis allerede, men det er der måske nogle af læserne der ikke ved). Det er der mange internationalister, fx franskmændene, der er sure over, men jeg tror at vi skal være glade for, at det netop er amerikanerne, der står for styringen, netop fordi de forstår, hvad der skal til for at få et marked til at blomstre. Havde franskmændene stået for styringen, havde vi måske i stedet stået med en global version af Minitel, den tidlige, statsstyrede franske konkurrent til internettet.

 17. Af Erik H

  -

  Meget vigtigt emne!

  Selvfølgelig handler det ikke om internet frihed men om internet kontrol.

  Havde eliten tilladt internettet i dets nuværende form havde de vidst hvad konsekvensen ville have været? Næppe.

  Internettet har revolutioneret adgangen til information. Det er måske den største enkeltsående sejr for den enkeltes frihed nogensinde i menneskets historie.

  Enhver snak om regulering af internettet er udelukkende udtryk for de facistiske mål som den globalistiske elite har. Præcis som Global Warming, WHO, IMF osv er instrumenter med det formål at skabe en supranational organisation.

  Heldigvis vil det ikke lykkes at regulere internettet. ‘You can’t beat the internet’.

  Desværre kære globalister, det løb er kørt.

 18. Af Jesper Sommer

  -

  @Lars,

  Glimrende svar, omend jeg (surprise surprise) ikke er ubetinget enig 🙂

  Når du skriver at nettet er reguleret på nationalt plan, så har du delvist ret. Men er du helt sikker på det er et gode? Jeg er i hvert fald ikke sikker på jeg bryder mig specielt meget om den nationale regulering Danmark har foretaget. De tre fremmeste og mest dominerende eksempler på national regulering af Internettet i Danmark er:

  1.) Logningsdirektivet, som systematisk overvåger samtlige borgerer, uden tilsyn, uden domstolskontrol, og uden offentlig indsigt. Indført i Terrorbekæmpelsens hellige navn er det en skamplet i en frit demokrati, og et glanseksempel på hvad en global regulering burde sikre et forbud mod i de enkelte lande.

  2.) Det såkaldte børnepornofiler, der i praksis er en central censur af visse hjemmesideadresser. En mekanisme som bl.a. Red Barnet har været primus motor på, og hvor enhver modstander af mekanismen nærmest på forhånd blev stemplet som pædofil. Mekanismen er uden tilsyn, uden domstolskontrol, og uden offentlig indsigt. Som Wikileaks har lært os indeholdte den i 2009 adskillige hundrede adresser som overhovedet ikke havde børneporno og hvor ejerne ikke anede at deres websteder blev blokeret fordi ingen adviserede dem om det, og ingen vidste hvordan man blev fjernet fra listen igen. Hvad der bliver spærret i 2010 er en hemmelighed al den stund at listen ikke er blevet lækket siden 2009 – men du kan da umuligt mene, at det er en “sund” eller “fri” eller markedsmæssig ting der foregår her.

  3.) Et påbud fra fogedretten pålagde danske internetudbydere at efterleve IFPI’s ønske om censurering af visse web adresser. Den gode sags tjeneste var denne gang at sikre overholdelse af ophavsretsloven – og virkemidlet var endnu engang indførelsen af teknisk censur. Danske internetudbydere blev pålagt at filtrere AllOfMP3.com selv om der ikke var faldet dom for at webstedet var ulovligt, og selv om både servere og selskab overhovedet ikke lå i Danmark. Som softwareudvikler har jeg intet til overs for AllOfMp3, men det er ikke ensbetydende med at målet helliger midlet. At give en privat lobbyorganisation som IFPI magten til arbitrært at forlange teknisk censur af udenlandske hjemmesider (igen uden domstolskontrol og uden offentlig indsigt) er i bedste fald farligt og i værste fald undergravende for demokratiet.

  Samtlige tre eksempler giver et 4 eksempel som vi tager her:

  4.) Danske ISP’er tvinges til at gennemføre infrastrukturmæssige ændringer i deres netværk der bryder med de internationale standarder (primært RFC dokumenter for DNS, HTTP, SMTP, m.v.) så disse fungerer på en måde der ikke længere er forudsigelig for hverken forbrugerne eller folk som mig – softwareudviklere der ønsker at lave software der er “kompatibelt” med internettet. Som tiden går bliver disse standarder mere og mere udvandet, med den ene lamme undskyldning efter den anden. Terrorbekæmpelse. Musikpirater. Børneporno. Om nogle måneder kommer der sikkert endnu en lam undskyldning for endnu flere udokumenterede og hemmelige indgreb, som ingen kan gennemskue konsekvensen af.

  Nu må jeg så spørge dig:

  Hvilken del af den nationale regulering af Internettet er det helt præcis du vil lovprise? Hvis du kan du komme med eksempler på national (Dansk) regulering der sikrer frihed og fairness for Internettet så er jeg lutter øren. Indtil det sker vil jeg høfligt påpege, at den eneste nationale regulering jeg kan se er destruktiv, indskrækende, og i total modsætning til den frihed du selv pladerer for i dit indlæg.

  Derfra hvor jeg sidder, som liberalt menneske der går ind for frihed og åbne standarder, er Danmark et skrækeksempel på, hvor galt det kan gå når ingen internationale kræfter forbyder os at være så dumme som vi er (eller rettere: når vi lader vore nationale politikere, med deres yderst indskrænkede tekniske kompetencer, lave beslutninger på hele Internettets vegne).

  Så har vi TDC/Telenor eksemplet. Du spørger (fornuftigt nok): “Hvem vil dog betale for en mobilforbindelse, hvis der er 10-20-30 % af markedet, man ikke kan ringe til?”

  Lad os se på billedet engang. TDC har (havde) mere end 80% af markedet, og nægter at formidle samtaler til en anden mindre operatør, f.eks. fordi de ikke kan blive enige om en pris (som den store nok har magten til at diktere). Hmmmm… hvor mon kunderne vil søge hen? Til den lille udbyder, hvor man kun kan ringe til mindre end 20% af sine venner og familie, eller til den store udbyder hvor man kan ringe til 80% (og snart 100?) af dem?

  Det er ikke et fiktivt eksempel – dette skete faktisk i adskillige tilfælde rundt omkring i verden indtil selskaberne blev påtvunget at arbejde efter fælles regler.

  Om Netneutralitet skriver du: “- Konkret er debatten om netneutralitet en amerikansk diskussion om, hvilke regler der skal gælde for ISP-udbydere. Uden at komme for langt ind i diskussionen mener jeg, at frygten er overdrevet og at man overvurderer mulighederne for fornuftig regulering.”

  Du fortsætter med en hypotese om, at de største spillere vil sætte sig sammen og lave en regulering der varetager deres interesser.

  Her må jeg høfligt påpege, at det amerikanske FCC (Federal Communications Commission) absolut ser ud til at være deres opgave voksen, set ud fra etiske og moralske perspektiver (de kæmper dog med juridisk opbakning fra lovgiverne for tiden). Langt hen ad vejen er det opgaver der modsvarer dem Konkurrencestyrelsen og IT & Telestyrelsen har herhjemme: At sikre fri og retfærdig konkurrence, samt fri og retfærdige forhold for kunderne, fordi selskaberne åbenlyst IKKE kan finde ud af det selv!

  Der er ingen større selskaber der dikterer hvad FCC gør på teleområdet. De siger deres mening, men myndigheden gør et hæderligt stykke arbejde for at sikre et godt og frit internet fremadrettet.

  Så skriver du: “- Internationalt bliver dele af nettet også reguleret i dag, nemlig af ICANN”, og det er da rigtigt at ICANN og IANA langt hen ad vejen “regulerer” internettet. Men den eneste grund til at denne konstellation stadig fungerer, er fordi ICANN er befolket af gamle tekniske nørder som det ikke er lykkedes de amerikanske politikere at slippe af med (og to mig: både Kongressen og senatet har forsøgt sig!). Senest da de amerikanske politikere mente, at de skulle gave en “killswitch” der i tilfælde af krig kunne stoppe hele internettet hvis det passede dem.

  Endnu et eksempel på national regulering som jeg mener du bør forholde dig til (og som heldigvis fejlede).

  Jeg mener ikke vi skal være glade for at det er “amerikanerne” der regulerer internettet. For det gør de heldigvis slet ikke – det gør ICANN og IANA, og de er deres opgave voksen nok til at klare opgaven fra et internationalt perspektiv. Også når det ikke behager “amerikanerne”.

  Din og min bekymring kan dog være: Hvad hvis det lykkedes de amerikanske politikere at tage magten over ICANN? Mener du disse politikere har en god trackrecord af troværdighed og sunde beslutninger bag sig?

  Din reference til Minitel mener jeg er skrupforkert. Ikke kun var Minitiel lysår foran internettet, og blev opfundet og sat i verden inden Internettet blev udbredt, det havde også både betalingsmekanismer og designbeslutninger som man kun kan drømme om på Internettet idag. Minitel er ikke et skræk-eksempel på noget, det er bare en frontløber der blev udkonkurreret. En frontløber med visse designelementer som nærmest alle moderne virksomheder savner idag (bl.a. nem og velfungerende indholdsbetaling, mikrobetaling, single-point billing, gratis adgang, og gratis hardware). Jeg tror vi skal tage Minitel ud af debatten igen, for at være helt ærlig. 🙂

  Jeg må (til alle i debatten) også endnu engang efterlyse svar på mit grundlæggende spørgsmål:


  Siden vi ikke kan undvære regulering på finansmarkeder, handel, konkurrence, og 117 andre ting, hvad er så argumentet for at det på magisk vis ville være en succes for Internettet? Hvilke argumenter eller eksempler kan I give på at et reguleringsfrit område har været en succes?

  Hvordan tror I at jeres bank ville behandle jer uden Finanstilsynets overvågning eller de mange love der sikrer jer som bankkunder? Ah, vent, det kan jeg selv svare på. I ville alle have været stor-investorer i “Jyske Invest Hedge Markedsneutral – obligationer”.

  🙂

  – Jesper

 19. Af Lars Hvidberg

  -

  @ Jesper: Jamen, jeg er da ikke uenig med dig i de kritikpunkter, du kommer med i forhold til den danske regulering, som jeg da også har kritiseret flere gange på dette sted. Hvis du har fået opfattelsen af, at jeg mener, at den nationale regulering er god, mens international er dårlig, så tager du fejl. Jeg påpeger bare, at nettet allerede er reguleret og ikke er anarki, som du hævder.

  Men jeg kan ikke undlade at finde det mærkeligt, at du på den ene side kritiserer de danske eller amerikanske politikere for indgreb, som du ikke bryder dig om, mens du ikke anerkender, at det jo kommer til at være de samme politikere + et kuld der er endnu værre fra andre lande, som kommer til at udforme den internationale lovgivning. Det giver ingen mening for mig. Tværtimod tror jeg, at vi har betydeligt større chance for at påvirke lokal lovgivning frem for et internationalt organ.

  Det virker også mærkeligt, at du på den ene side ikke bryder dig om regulering, men godt kan lide FCC, der jo netop er et reguleringsorgan. Det vil sige, at den regulering, du godt kan lide, den skal vi have, men resten skal væk? Sådan spiller klaveret jo ikke, slet ikke i international sammenhæng. Lige så snart du åbner ballet til reguleringen, så kommer alle spillerne på banen og så kan du slet ikke styre, hvad der foregår. Jeg forstår derfor ikke, at du kan være bekymret for, at politikerne vil overtage ICANN, når du opfordrer til, at politikerne regulerer og fx har oprettet FCC? Det er et eller andet, der slet ikke hænger sammen i din argumentation. (Jeg er heller ikke enig i din positive vurdering af FCC, de kunne gøre langt mere for at give bedre konkurrence i USA).

  Ang. diskussionen om hvorvidt markedet kan klare sig uden omfattende regulering fra politikerne, tror jeg egentlig ikke, at jeg er så enig med dig, men det er en ret lang økonomisk diskussion. Jeg er fx ikke sikker på, at de politiske foranstaltninger for at “beskytte” os bankkunder har været så gavnlig – den har eksempelvis været en deldårsag til den finansielle krise, fordi den sætter en del af markedet ud af kraft, når bankkunderne ikke skal tage stilling til deres banks risikoprofil, fordi de jo under alle omstændigheder er sikrede.

  Minitel-eksemplet er sådan set ret godt. Ja, det startede som et spændende eksperiment, men det har været ude af stand til at forny sig, og er nu en meget dyr dinosaur. Det samme kan nemt ske med nettet og regulering (eks netneutralitet): formålet er måske én ting, men resultatet kan nemt blive noget helt andet, mindre innovation, mindre investering m.m.

 20. Af Jesper Sommer

  -

  @Lars,

  Det er altså ret fedt med lidt begavet og dyb debat på sådan en blog her. Kudos 🙂

  Kommentar-systemet er måske en anelse for primitivt. Giv gerne cheferne på Berlingske en hurtig lektion i, hvordan det kan gøres bedre.

  Det er glædeligt vi er enige om de kritisable forhold der florerer ifht. dansk regulering af Internettet. Så langt så godt.

  Du skriver så i denne sammenhæng: “Jeg påpeger bare, at nettet allerede er reguleret og ikke er anarki, som du hævder.”

  Jeg hævder egentlig heller ikke, at det ER et anarki. Jeg hævder snarere, at total mangel på regulering (som er det jeg – måske fejlagtigt – forstod du pladerede for) vil føre til anarki.

  Frihed skal vogtes. Det har historien lært os, igen og igen. Jeg mener i samme ånd, at friheden på Internettet skal vogtes.

  Hvad angår de mennesker der skal forestå en eventuel regulering skriver du: “på den ene side kritiserer de danske eller amerikanske politikere for indgreb, som du ikke bryder dig om, mens du ikke anerkender, at det jo kommer til at være de samme politikere + et kuld der er endnu værre fra andre lande, som kommer til at udforme den internationale lovgivning. Det giver ingen mening for mig.”

  Det er sådan set et fair argument. Og du har helt ret i, at det er dybt bekymrende at overlade kontrollen over den slags til politikere.

  Jeg kan dog ikke se det som et argument for, at topchefer i store og magtfulde virksomheder skulle være et BEDRE alternativ? For det er jo dem der vil overtage kontrollen hvis du får din vilje, og der ikke sker en fælles regulering efter samme opskrift som f.eks. WTO eller ICANN (i sin nuværende form)…

  Om regulering skriver du videre: “Det virker også mærkeligt, at du på den ene side ikke bryder dig om regulering, men godt kan lide FCC, der jo netop er et reguleringsorgan.”

  Jeg kan godt lide god regulering. Jeg kan ikke lide dårlig regulering. Og jeg kan slet ikke lide total mangel på regulering, fordi det som oftest fører til resultater der er endnu værre end dårlig regulering!

  Når noget ikke reguleres eller kontrolleres af myndigheder eller NGO’er med magt (a’la ICANN) så tager magtfulde og rige direktører over. Mens du og jeg sidder hjemme i stuen flyver de verden rundt i privatfly og skaber finanskriser, tømmer selskaber “lovligt”, og unddrager sig skattebetaling ved hjælp af sofistikeret transfer pricing.

  Store virksomheder er anno 2010 SÅ langt fra det liberalistiske glansbillede som alle teorier om de frie markedskræfter er startet på. Store virksomheder og/eller kapitalfonde er idag så magtfulde, at de kan slippe afsted med at hæve sig selv over loven, sætte frie markedskræfter ud af spil, og underminere vore liberale frihedsrettigheder. Selv om jeg er en liberal stemme, og går nærmest fanatisk ind for frie markedskræfter og liberale frihedsværdier, så er det ikke ensbetydende med at jeg lader mig forblænde af penge. Jeg mener at have forholdsvis godt belæg for at sige, at overdreven akkumulering af kapital (som giver magt) medfører notorisk magtmisbrug.

  Derfor, og kun derfor, vil jeg ikke have at store virksomheder ender med at tage kontrollen over internettet.

  Om kontrollen med processen skriver du: “Lige så snart du åbner ballet til reguleringen, så kommer alle spillerne på banen og så kan du slet ikke styre, hvad der foregår.”

  Du har fuldstændigt ret. Det gælder bare OGSÅ de private kapital-interesser der ville træde i stedet for en offentlig regulering, og det kan jeg slet ikke forstå du ikke kan se 🙂

  Alle de pengestærke kræfter vil komme på banen, og du kan ikke styre dem. Desuden for du ikke indsigt i processen, og har ikke magt til at udbedre skaden senere.

  Hele det ækle cirkus omkring de hemmelige forhandlinger af ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreemen) traktaten beviser rimeligt godt hvad jeg mener. Industrien kører showet, puffer politikerne rundt i manegen, og målet er at vedtage politikker som den menige befolkning ikke kender til før efter den er vedtaget (temmelig udemokratisk hvis du spørger mig) og ingen kritikere kan deltage i forhandlinger eller debat før det hele er overstået (fordi de eneste “kritikere” der deltog var blevet inviteret af inholdsudbyderne selv, i lille antal, og primært for at kunne påstå processen havde været legitim).

  Med netop det område du blogger om var hele ACTA processen måske værd at se nærmere på? For dine folkevalgte politikere er nemlig i fuld gang med at vedtage love og regler du som vælger ikke kender til, ikke har indflydelse på, og som ikke varetager dine interesser. De varetager udelukkende “indholdsindustriens” interesser.

  Du spørger herefter til regulering: “Jeg forstår derfor ikke, at du kan være bekymret for, at politikerne vil overtage ICANN, når du opfordrer til, at politikerne regulerer og fx har oprettet FCC?”

  Svaret er simpelt: FCC og ICANN er to gode eksempler på, at regulering kan ske nogenlunde fornuftigt. De har deres fejl, bevares, men de har på den lange bane sikret fri og fair konkurrence (så meget deres lokale markeder kunne magte) og de har gjort det med et politisk mandat til at løse opgaven.

  Risikoen kommer først, når politikerne ønsker at indskrænke dette mandat, eller helt nedlægge disse organisationer for at erstatte dem “regeringsvenlige administrative kræfter” som det hed sig i USA.

  Der er mange amerikanske politikere der er uenige med ICANN’s eller FCC’s initiativer. Primært politikere med meget tætte forbindelser til pengestærke “indholdsudbydere” eller tele/ISP selskaber.

  Det er sværere for “industrien” at blande sig i organer som f.eks. ICANN hvis de opererede på et internationalt mandat.

  Med de ressourcer vi lægger i EU, FN, NATO, WTO osv. burde det være muligt at lave en organisation der varetager globale interesser, og som opererer på et mandat der giver dem magten til at sikre friheden fremadrettet.

  Selv om store organisationer af denne type kan kritiseres heftigt for mange ting, så har jeg ærligt talt svært ved at se alternativet skulle være at nedlægge dem og slippe alting fri.

  Midt i det hele skriver du så i øvrigt: “Det er et eller andet, der slet ikke hænger sammen i din argumentation.” Det beklager jeg naturligvis meget. Det må bero på min manglende evne til at formulere mig, eller adressere dine argumenter og udsagn direkte.

  Kom gerne med konkrete eksempler på ting du mener er forkerte eller skal uddybes, så vil jeg forsøge at omformulere mig så det er mere forståeligt.

  En spøjs ting du skriver, er så i øvrigt: “Jeg er heller ikke enig i din positive vurdering af FCC, de kunne gøre langt mere for at give bedre konkurrence i USA.” … men det kan de så ikke lige for tiden. Hvorfor? Fordi de pengestærke virksomheder har forsøgt (gennem klassisk amerikansk juristeri og endeløse retssager), og delvist haft held til, at undergrave deres juridiske grundlag for at regulere telemarkedet og internettet.

  Industrien i USA knokler med andre ord for, at FCC lider en langsom død ved kvælning.

  Hvad er deres formål? Ja, det er såmen “retten” til at kunne diskriminere datatrafik på deres netværk. Uden at fortælle det til kunderne, og uden at fortælle det til virksomhederne. De ønsker denne “frihed” fordi de så kan opkræve ekstra penge fra store virksomheder som f.eks. Google, Time Warner, Sony, Apple, Microsoft, m.v.

  Scenariet ligner faktisk fuldstændigt de tele-eksempler jeg gav tidligere med TDC og Telenor. I overført betydning ønsker de amerikanske ISP’er “retten” til at levere dårligere lydkvalitet og forsinkede samtaler til abbonenter på fremmede netværk. Med mindre naturligvis den ene af de to parter i netværket (Google?) betaler ekstra penge (afpresning?) for ikke at blive nedprioriteret.

  Et sådant skridt vil være en katastrofe for internettet. Det vil gøre det umuligt for softwareudviklere som mig at udvikle nye programmer der bruger internettet (fordi jeg ikke aner hvad mine slutkunders præmisser egentlig er) og det vil gøre det umuligt for dig som forbruger at vide hvad du køber.

  Det er blot et eksempel på, hvad “industrien”, dem du vil have til at “regulere” internettet, ønsker at bruge deres magt til.

  Hvis du tror på et frit og fair internet, så tro også på dette: De helt store ISP’er er absolut IKKE interesserede i et frit internet. For så kan de ikke bøje det efter behag. De ser med gru på tele-sektoren og dens krav om lige og retfærdige forbindelser, og kæmper for ikke at havde samme sted.

  Skal de have lov at vinde?

  – Jesper

 21. Af Jesper Sommer

  -

  Efter lidt omtanke, tror jeg der er en enklere måde at fremføre mit argument på.

  Jeg ønsker en slags “Grundlov” for internettet. Eller en “Forfatning”, hvis man er Amerikanofil…

  Jeg ønsker et sæt grundlæggende regler der stadfæster mine grundlæggende rettigheder på nettet. Regler der sikrer min kommunikation, på samme måde som Grundloven sikrer min ytringsfrihed, og amerikanernes Forfatning sikrer dem deres frihed.

  Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at de mest pengestærke virksomheder i verden vil nå frem til et resultat der fungerer for os alle. Tværtimod kan jeg nærmest garantere dig, at de først og fremmest vil varetage deres egne (og aktionærernes) interesser.

  Det er nu engang hvad virksomheder gør. Og skal gøre, fordi det gør dem forudsigelige, og dermed kan vi beslutte os for at de IKKE skal have magten til at varetage vores frihed samtidigt!

  Grundlove og Forfatninger kommer fra idealister der vil folket det bedste.

  Det er tilsvarende mennesker du skal prøve at hyre til at sikre din frihed på Internettet.

  – Jesper

  P.S.
  Tip: Direktørgangen i en milliard-virksomhed er sandsynligvis et dårligt sted at starte…
  /J

 22. Af Lars Hvidberg

  -

  @ Jesper. Først og fremmest skal du have tak for god og kvalificeret feedback. Jeg er ret sikker på, at vi har de samme mål for nettet, men det ser ikke ud til, at vi er helt enige om, hvordan vi når derhen. Men så længe vi kan blive enige om at lobbye danske og internationale politikere til at være deres ansvar bevidst, så er det godt nok for mig.

  Til din sidste bemærkning kan jeg nu ikke lade være med at være en drillepind. En forfatning for nettet lyder som en fin idé, men hvis der ikke er politisk vilje bag, betyder den jo ingenting. De fleste lande i verden har jo også underskrevet FN’s menneskerettighedserklæring, men en stor del af dem overtræder planmæssigt de mest basale rettigheder. Hvis ikke vi kan holde fast i internetfriheden herhjemme i lille Danmark, så kommer enhver international Internetforfatning jo til at svæve i den fri luft – og er up for grabs for andre, langt mere suspekte lande eller store firmaer.

 23. Af Lars Hvidberg

  -

  Jeg er ikke imod internationale sammenslutninger til sikring af internetfriheden, men jeg tror i virkeligheden, at de gør sig bedst som lobby- og interessegrupper, der kan stå fast på principperne.

 24. Af Jesper Sommer

  -

  @Lars,

  I sidste ende lyder det som om vi deler mange holdninger omkring nettets fremtidige form. Eneste uenighed lader til at være implementeringen af den.

  Og selv om du er en drillepind, så vil jeg da give dig ret i, at mange lande i eet eller andet omfang bryder f.eks. Menneskerettighedskonventionen, som du henviser til. Det betragter jeg dog ikke just som et argument for at nedlægge den. Ej heller er de talrige krigsforbrydelser rundt om i verden (trods klare love mod f.eks. folkemord) et argument for at nedlægge Krigsforbryderdomstolen.

  Som begavet menneske må du ind imellem ty til de basale etiske og moralske grundprincipper. I forbindelse med vores debat vil jeg anføre, at ondsindede menneskers brud på etiske eller moralske principper ikke i sig selv er et argument for at nedlægge disse principper. Tværtimod er det et argument for at vi skal kæmpe mere for dem!

  Jeg synes dine tanker om at lobbyorganisationer og interessegrupper skal stå for principperne er meget smuk – men måske en anelse naiv 🙂 Som verden ser ud i 2010 er konsolideringen blandt multinationale selskaber, og akkumuleringen af kapital hos en lille magtfuld elite, en magtfaktor som ingen normal lobby eller interesseorganisation kan matche. De har så meget kapital og så meget politisk magt, at de kan sætte dagsordenen på nærmest alle områder der ikke kontrolleres af NGO’er der har fået et folkeligt mandat til at føre tilsyn eller sikre frihed.

  Lad os aftale, at vi er enige om at være uenige.

  Tak for en god og aktiv debat ellers.

  🙂

  – Jesper

 25. Af Jesper Sommer

  -

  For sjov læste jeg lige op på den seneste udvikling i USA inden for det emne vi har diskuteret.

  Dette lovforslag blev fremsat så sent som igår:
  http://stearnsforms.house.gov/UploadedFiles/Net_Neutrality_Bill.pdf

  Det er pakket ind som et ret uskyldigt og tilsyneladende hæderligt forsøg på at gøre internettet mere frit, samt (specifikt!) stække FCC’s muligheder for at regulere internettet.

  I praksis er lovforslaget et glanseksempel på, hvordan industrien gennem lobbyarbejde vil deregulere området for at mele deres egen kage.

  Specifikt i forslaget er tiltag der, i kombination med anden US lovgivning, gør det muligt for ISP’er at “gribe ind over for ulovligheder, herunder brud på ophavsretten”. I praksis vil noget sådant betyde, at ISP’er kan ende med at spille copyright-politi uden tilsyn eller domstolskontrol.

  Der er ligeledes specifikt indbygget mulighed for, at ISP’er må “prioritere trafik for egne indholdstjenester” på bekostning af indholdstjenester fra fremmede netværk. Eller på godt dansk: ATT må nedprioritere YouTube og opprioritere deres egne tjenester (med mindre Google betaler).

  Jeg håber virkeligt ikke at ISP’er og “Indholdsindustrien” ender med at regulere internettet og sidde på magten. For så vil intet forblive frit eller fair, og den teknologiske udvikling vil gå i stå fordi kun de spillere der har milliarder nok kan få mulighed for at innovere og tilbyde nye tjenester der ikke diskrimineres af udbydernes hemmelige og arbitrære regler.

  Læs det selv hvis I ikke tror mig, og fortæl mig så een gang til, at disse store virksomheder vil tjene “vores” interesser, og at vi trygt kan lade dem bestemme over internettet … 😉

  – Jesper

 26. Af john petersen

  -

  Ros til Lars Hvidbjerg og Jesper Sommer for en god og lærerig debat.

 27. Af Lars Hvidberg

  -

  @ Jesper: Men det er jo præcis dokumenter som det du fremlægger, som er argumentet imod regulering. Processen vil altid blive kuppet af dem, der har mest at vinde ved reguleringen. Det har man set utallige gange: Anti-trust lovgivning i USA (læs fx om sagerne imod James J. Hill eller Standard Oil), kemikalie-lovgivning i legetøj, frihandelsaftaler, finanslovgivning. Hvem vandt mest ved den nylige sundhedsreform i USA, der skulle “stække forsikringsselskabernes magt”? Jamen, det gjorde forsikringsselskaberne, der fik 31 millioner nye kunder og sikring imod konkurrence i fremtiden.

  Jeg kan ikke købe den modstilling af “private firmaer” og “staten” som du tager udgangspunkt i, fordi som dokumentet netop viser, er private firmaer dygtige lobbyister, når staten skal “stække kapitalen”. Markedsdisciplinen er langt stærkere end de fleste former for realiseret regulering.

 28. Af Lars Hvidberg

  -

  Lad mig lige give et eksempel på, hvordan udviklingen kunne se ud:

  Den amerikanske stat laver en aftale med ISP’erne om net-neutralitet: De lover i fremtiden at overholde de retningslinjer, du ønsker, og det fremhæves at der i fremtiden vil stilles “de skrappeste” krav til nye ISP’er – hvilket i praksis vil sige, at det bliver meget svært at komme ind på markedet. Altså en slags statsansktioneret karteldannelse (ala sundhedsreformen).

  Samtidig konstaterer staten også, at fordi der nu er en god “net-neutralitets” aftale med ISP’erne, haster det ikke med at åbne op for nye former for bredbånd, der kan få nye spillere på banen – for man ved jo aldrig, hvad de nye er ude på. Måske er de skruppelløse kapitalister og ikke samvittighedsfulde samfundsborgere, som de ISP’ere, der lige har lavet en aftale? FCC har allerede været meget langsomme med at åbne op for det mobile spektrum, eksempelvis 4G, hvilket er en af grundene til, at mobilbranchen stadig er langt bagefter her i USA. Med virkeligt trådløst, måske satellitbårent bredbånd vil den enkelte ISP’s magt blive mindre og mindre, og det er de da ikke interesserede i.

  Sådan kunne resultatet af net-neutralitets bestræbelserne faktisk komme til at se ud.

 29. Af Jesper Sommer

  -

  @Lars:

  “Men det er jo præcis dokumenter som det du fremlægger, som er argumentet imod regulering. Processen vil altid blive kuppet af dem, der har mest at vinde ved reguleringen.”

  LOL, nej nej, så har jeg vist forklaret mig for dårligt.

  Lovforslaget søger udelukkende at fjerne muligheden for regulering, ved både at fastsætte grænser for reguleringen, samt stække FCC.

  Det er, med alt respekt, på ingen måde et argument eller eksempel der er imod regulering. uden reguleringen ville industrien jo netop lave de tiltag de nu forsøger at fuske sig til.

  Hvordan i alverden får du det til at være et eksempel på problematisk regulering? De tiltag industrien ønsker er jo specifikt kun noget de kan opnå ved at slippe for reguleringen, hvilket de så knokler hårdt for (og som de kalder “frihed”)???

  😀

  Din beskrivelse af fremtiden under en net-neutralitetsreform er desværre et muligt scenarie, særligt hvis markedet ikke reguleres godt (=dårlig regulering).

  Manglende regulering vil dog slet ikke løse dette problem, for den industri som du skriver vil forsøge at mele deres egen regulerings-kage vil utvivlsomt gøre akkurat det samme ved markedet selv om der ikke var nogen offentlig regulering overhovedet. Dvs. de vil sørge for at lave aftaler der holder nye spillere ude af markedet, stække konkurrencen, osv.

  Du må altså forklare hvorfor du mener de selskaber du anklager for at ville fuske med reguleringen skulle opføre sig “bedre” hvis der ingen regulering var overhovedet? Er det fordi de på magisk vis kunne forventes at ville opføre sig pænere og agere i samfundets interesser blot fordi ingen regulering tvinger til dem til det, eller hvad er tesen helt præcist her?

  🙂

  – Jesper

 30. Af Jesper Sommer

  -

  @John: Tak for rosen. Hop med på vognen, måske kan du få Lars og jeg til at nærme os hinanden 🙂

 31. Af Peter B. Jensen

  -

  Jesper Sommer har elegant fremført argumentation for hvorfor mangel på regulering ender med selvregulering fra de interessenter der evner at påvirke udviklingen. Dertil har jeg ikke meget at tilføje, andet end enig og imponerende.

  Hvidberg fremhæver den anden side af medaljen, at hvis vi nedsætter en netmyndighed vil denne let ende med at fremme egne og allieredes interesser, eller det der gavner dens prestige og medlemmernes overbevisning bedst. Også enig.
  Skellet ligger i hvilke instanser man har mest tillid til – markedet eller staten (og overstatslige overbygninger). For tiden ligner det et valg imellem pest og kolera.

  Hele problemstillingen synes at være et paradoks som vi støder på også i mange andre sammenhænge. Hvis vi kan løse denne gordiske knude er der håb for at det også kan inspirere andre af vores udfordringer, der kræver global handlekraft uden at umyndiggøre de regionale, lokale og individuelle led.

  Så hvordan sikrer man et system, der ikke kan eksistere uden regulering, at reglerne eller regelmagerne ikke selv bliver den hæmsko, de er skabt til at forhindre?
  Jeg kan ikke prale af at have svaret, men smider gerne lidt inspiration til debatten.

  – En form for grundlov/forfatning er en god start. Den vil understrege hvad vi ønsker for nettet, og kan i det mindste benyttes til at fremhæve når der begås overtrædelser.

  – I stedet for en fast myndighed kunne man kalde et rådmandspanel sammen til at vurdere hver enkelt sag – lidt som vi kender det fra en domsmandsret. Således var der ingen der gjorde karriere i at være netkonger, men vi ville stadig bevare evnen til at begrænse og påtale misbrug. Belært af erfaringen bør udvælgelsen foregå pr. lodtrækning frem for påvirkelig stemmeafgivelse.

  – Vi videreudvikler nettet, så det reelt bliver decentraliseret og derved praktisk ukontrollerbart for både gud og hvermand. Med inspiration fra p2p strukturen kan vi måske omgå de åbenlyse knudepunkter, som er netfrihedens akilleshæl. Det kunne eksistere sideordnet med et mere systemvenligt net.

  .. og så et par stykker fra det utroværdige overdrev:
  – Organiseret modstand. Ganske som blokader/lockout kan være en sidste udvej i en konflikt, kunne der oprettes frivillige botnet med det formål at straffe misbrugere.

  – Lovpligtig gennemsigtighed for aktører der udbyder services (ikke indhold) til nettet, så forbrugerne i det mindste kan gennemskue hvilken agenda der arbejdes ud fra, før de vælger.

  – Neutralitetspagt. Aktører på internettet må ikke samtidig have andre interesser der skal plejes, for på den måde at sikre at deres netydelse er den eneste prioritet.

  – Størrelsesbegrænsning. En virksomhed må højest opnå en markedsandel på X procent. Herefter bliver der lukket for kundestrømmen.

  Ingen af disse forslag har selvfølgelig betydning uden en måde at håndhæve dem, men det samme kan siges om enhver regelsætning. Så de må indgå i det normale retslige spil.

  PS: Til Lars’ sidste indlæg har vi vores eget helt dagsaktuelle eksempel med TDC og deres behandling af det opkøbte DONG fibernet. Her regulerer TDC nationens udvikling, for at sikre indtjeningen fra kobbernettet længst muligt.

 32. Af I Iqbal

  -

  @Jesper Sommer

  Flot indlæg, kunne ikke være mere enig.

 33. Af Lars Hvidberg

  -

  @ Jesper: Spørgsmålet lyder, hvorfor jeg tror mere på markedets regulering end på statens? Det gør jeg fordi jeg kan se, at markedet er langt mere dynamisk, end det gøres til. Jeg tror ikke på, at de store kapitlkoncentrationer har nær så meget mulighed for at påvirke udviklingen, som du hævder – og historien viser også, at når de prøver at få ublu fordele, så forskyder markedet sig. Når man bliver stor, så bliver man doven og har svært ved at styre institutionen, systembureaukratiet breder sig osv.

  Set på den længere bane er mange af de store spillere, der tidligere blev regnet for monopoler, der kunne “bestemme alt”, blevet kraftigt udfordret af markedet: IBM er ikke længere toneangivende, Mocrosoft har tabt store markedsandele til Apple og bliver også udfordret af open-source og Linux – især Internet Explorers andel falder jo stadig voldsomt. På mobilområdet så det ud til, at Blackberry styrede alt, så var Apples iPhone-model sejrherren, men nu er Android-telefonerne i fremdrift. Sagt på en anden måde: De store kan kun konsolidere sig med politisk hjælp, og det er den hjælp man åbner en ladeport for, når man bakker op om regulering ud fra bestemte formålsparagraffer.

  Lad mig give et eksempel: Der har i USA (og resten af den vestlige verden) igennem lang tid været stor bekymring om giftige kemikalier i legetøj, både amerikansk produceret og kinesisk legetøj. Det er naturligvis en reel bekymring. For at imødegå bekymringen har man indført en række meget stærke kontrolprocedurer for godkendelse af nyt legetøj. Dette er blandt andet sket i forståelse med de store legetøjsproducenter som Hasbro (der står for Barbie-dukker og meget mere). For at et nyt stykke legetøj skal kunne komme på markedet skal det nu igennem meget omfattende tests, der skal foregå i helt specifikke laboratorier. Det koster mange penge. Hvem har den slags laboratorier, og hvem har pengene? Det har Hasbro naturligvis. De små økologiske, hjemmelavede Krea-agtige producenter har derimod ikke råd, og Hasbro bliver på den måde sikret imod konkurrence til gengæld for at lade sig regulere. Taberne er mærkeligt nok de samme forbrugergrupper, der var mest forhippede på regulering, og som udbyder det “sunde” legetøj: de små, økologiske producenter af kvalitetslegetøj. Læs evt. mere: http://reason.com/archives/2009/05/18/dangerous-toys-strange-bedfell

 34. Af Lars Hvidberg

  -

  @ Peter: Tak for indspark. Det er godt at samle nogle ideer, for vi står også efter min mening på et kritisk punkt i nettets historie, hvor det har fået så stor social og økonomisk betydning, at det nødvendigvis må komme under en eller anden form for regulering. Spørgsmålet er hvilen og hvordan man fremmer en gunstig udvikling.

 35. Af Jesper Sommer

  -

  @Lars,

  Som nævnt mener jeg ikke et eksempel på dårlig regulering kan anvendes som argument for at afskaffe regulering. Du kunne jo selv konstatere, at alternativet til et “frit” marked uden regulering var tonsvis af giftigt legetøj.

  Den rigtige løsning er altså hverken “selvregulering” (for sagen beviser jo at den opgave magtede industrien ikke) eller dårlig offentlig regulering.

  Naturligvis skal man sikre at reguleringen bkiver god og velfungerende. Det skal man uanset om det er markedet selv eller en statslig instans der står for opgaven.

  Enkeltsager kan i sig selv ikke bruges som argument hverken for eller imod reglulering af nogen som helst art.

  Derfor må vi ty til etiske og moralske værktøjer der kan hjælpe os med at definere både problemet og de mulige løsninger.

  Jeg ser meget sjældent virksomheder tage et egentligt etisk eller moralsk ansvar for noget som helst. Måske kan marketingafdelingen lave en “etisk profil” men det sker ikke for at være etisk korretk, men for at tjene penge. Virksomheder skal tjene penge – og ledelsens mandat i en hver virksomhed er at tjene endnu flere penge. Det er ikke ondt eller odiøst. Det er bare sådan kapitalisme fungerer, og det har jeg det ganske ok med. Som virksomhedsejer er jeg ikke spor anderledes.

  Man skal altså bare ikke tro, at virksomhederne formår at varetage både kapitalens og samfundets interesser samtidigt.

  Hvis du i øvrigt ikke mener kapitalkoncentrationer har en nævneværdig magt på et ureguleret marked, så vil de vel heller ikke have det på et reguleret? 😉

  – Jesper

 36. Af Lars Hvidberg

  -

  @ Jesper: Jeg tror ikke, at vi kommer videre. Jeg har forsøgt at forklare dig min pointe nogle gange, men du lader ikke til at have forstået den. Det er sikkert min fejl, men jeg kan desværre ikke gøre det bedre, og det giver nok ikke nogen mening at gentage mine argumenter igen. Tak for dine kommentarer.
  Lars

 37. Af Jesper Sommer

  -

  Det er en fair udmelding – jeg står lidt samme sted 😉

  Men måske kan fremtidig offentlig debat gøre os begge klogere. Offentlig debat på f.eks Internettet er et vigtigt element i det moderne Demokrati.

  Vi må så håbe at ingen, hverken virksomheder eller myndigheder, fører os et sted hen hvor debatten forstummes og Internettet forkrøbles!

  Jeg ser frem til dit næste indlæg.

  🙂

  – Jesper

 38. Af hyip

  -

  I agree with your Internetdemokrati – ellers tak —
  Internet Revolutionen, superb post.

Kommentarer er lukket.