Trusler mod internetfriheden

Af Lars Hvidberg 72

Internettet er den største kommunikationsmæssige revolution siden Gutenbergs bogpresse. Nettet har fundamentalt vendt op og ned på magtforholdene i medieverdenen og relationen mellem borgerne indbyrdes og mellem borger, stat og presse. For det meste til det bedre, både i Danmark og ude i verden. Men udviklingen giver ikke sig selv, for den er et resultat af en række meget specifikke teknologiske udviklinger og en række juridiske bestemmelser – eller fravær af juridiske bestemmelser – der har givet nettet frit spil i et frodigt, halv-anarkistisk og hyper-kapitalistisk landskab, hvor de legesyge entreprenør-hippier og programmeringsnørder i Silicon Valley tæt på San Francisco har været hovedaktører.

Det hele kan godt blive anderledes i fremtiden. Samtidig med at nettet udvikler sig med eksplosiv hast truer en række udviklinger de gamle Wild West-tilstande. I takt med at nettet fylder mere og mere i vores liv, opstår der også større og større incitament til at regulere det på forskellige måder. Nettet er i stigende grad ikke noget ”ved siden af” vores almindelige liv, men simpelthen bare en forlængelse af det. Derfor vil det også i stigende grad blive underlagt (eller forsøgt underlagt) de almindelige regler, der gælder for resten af samfundet – uanset om de regler så passer dårligt til nettets specifikke kommunikationsformer og teknologi. På globalt plan er der lige nu fire hovedområder for trusler imod internetfriheden. Problemerne er meget forskellige fra land til land, men alligevel er der nogle generelle tendenser.

1. Censur og blokering. I lande som Iran og Kina censurerer og blokerer myndighederne rask væk netsider. I Iran kunne man efter Muhammedkrisen ikke komme på danske aviser og i Kina er mange udenlandske sider blokerede. Desuden deltager vestlige selskaber ofte i censuren, hvor søgeord eksempelvis fjernes fra søgemaskinerne. Begrundelserne er næsten altid, at censuren sker i den offentlige anstændigheds navn, for at bevare samfundets sammenhængskraft og andre gode ting, som mange borgere desværre køber som gode begrundelser. I Kina sletter myndighederne desuden uden nåde sider, hvis indhold de ikke mener er gavnligt. I Danmark kan vi også være med: Rigspolitiet har en liste over forbudte børnepornosider (og vi må heller ikke se listen), piratsitet piratebay.org er blokeret og der er forslag om nu at blokere netadresserne for spillesider fra udlandet for at beskytte Danske Spils monopol i Danmark.

2. Retslige efterspil. Det er meget fint, at man i eksempelvis Egypten har frihed på nettet til at skrive en blog om de emner, man vil. Men det nytter ikke så meget, hvis man ryger i fængsel for at skrive det. Nettet har igen gjort ytringsfriheden til en central værdi, og trusler mod bloggere og andre aktivister er omfattende både fra myndigheder og ikke-statslige aktører. Vi har her i Danmark netop oplevet, hvad der sker, når ytringsfriheden bliver international – danske aviser stod ikke under anklage for injurier fra en saudisk advokat, hvis ikke danske aviser (og tegninger!) kunne ses over hele verden.

3. Infrastruktur. Selvom nettet virker ”virtuelt” og uvirkeligt, er det i sidste ende meget fysisk. Det er afhængigt af lyslederkabler, telefonledninger, mobilnet-master og mange andre former for infrastruktur for at kunne fungere. Det er afgørende, hvem der har kontrollen med den infrastruktur. De kinesiske myndigheder investerer kraftigt i strukturen, men har også kontrol med den. Cuba, derimod, har valgt næsten ikke at have nogen internetstruktur, og har i stedet et statsstyret ”intra-net”, der kun giver adgang til andre cubanere. I USA er der en stor debat om net-neutralitet, altså om nogle net-udbydere skal have lov til at forfordele forskellige former for indhold.

4. Overvågning og privatliv. Nettet giver ikke kun adgang til uhæmmet kommunikation, men også til at være anonym – eksempelvis når man kommenterer her på bloggen (hvilket mange jo benytter sig af). Det er der mange, der synes er en dårlig idé, men det kan også ses som en styrke for kommunikationen – især i mere repressive samfund end det danske. Mange stater ønsker imidlertid meget større kontrol med, hvem der gør hvad på nettet, og private virksomheder som Facebook og Google indsamler oplysninger i et hidtil helt uset omfang. Samtidig udfordrer den voldsomme mængde information, vi selv lægger ud på nettet, vores almindelige opfattelse af privatliv.

Løsninger? Hvad gør vi ved problemerne? Først og fremmest handler det om viden. Der findes bestemt metoder til at omgå censur og overvågning – men de må vente til et senere blogindlæg.

72 kommentarer RSS

 1. Af peter kocsis

  -

  Kære Lars Hvidberg!

  Kan man ikke også anskue den af regeringen indførte skat på intetnettet( den såkaldte medielicens), som du før har skrevet om, som en økonomisk betinget trussel imod netfriheden?

 2. Af Lars Hvidberg

  -

  Jo, det kan man måske godt. Den øger de økonomiske omkostninger for at komme på nettet.

 3. Af radioilluminati.com radioilluminati.com

  -

  Lars,

  Johann Wolfgang von Goethe sagde engang at “de største slaver er dem der tror de er frie uden at være det”. Problemet med vesten er, at vi tror, vi har en fri presse og frit samfund, fordi vi har en masse valg muligheder. Men hvor mange medier skriver om de egentlige problemer?

  Var du klar over at bankerne kan udlåne ca. 10 gange deres indestående og tage renter af alle pengene. Det betyder, at når fru Hansen indsætter 10.000 kr. i en dansk bank, kan banken udlåne 100.000 kr. og tage renter af alle pengene.

  Når de 100.000 kr. havner i andre banker, kan de gøre det samme. De trykke penge ud af luft og tage renter af dem. Det er årsgen til kredit krisen og big brother, censur på nettet og et problem medierne ikke skriver om, fordi de internationale bankøre også styrer medierne.

  Det vi ser og høre er det som skaber vores virkelighed. Vi får ikke den sande virkelighed leveret i medierne. De skriver kun eventyr!

  Da økonomien kørte ned i tempo fordi bolig boblen eksploderede, fik bankerne et akut behov for penge. Derfor trykkede “national”bankerne penge ud af luft som bliver givet til bankerne i form af bank pakker(tisse i bukserne på en kold vinterdag og forværre situationen). Vores verdensøkonomi er udsat for et økonomisk coup D´état af de internationale bankøre der udtalte:

  Mayer Amschel Rothschild: “Give me control of a nation’s money and I care not who makes the laws”.

  “National”banken er ikke national. Det er en selvejende institution styret af de internationale bankøre som bruger bankvæsnet til at få magt. De går efter at krakke verdensøkonomien for at kunne tilbyde en verdensmønt, verdenscentralbank og verdens regering(new world order/Global Governance)

  Du ved, at jeg har skrevet om dette emne i næsten 4 år på liberator.

  Få mere information ved at søg på google “fall of the republic”,”money as debt”,”money masters”,”terrorstorm dansk”,”freedom to fascism”.

 4. Af radioilluminati.com radioilluminati.com

  -

  Dette er hovedproblemet af det symptom du skriver om.

 5. Af Lars Hvidberg

  -

  Bjarke, svaghederne ved vores nuværende banksystem har virkelig ingenting at gøre med truslerne imod internetfrihed. Du er velkommen til at kommentere her, men du bliver nødt til at holde dig til emnet, ellers ryger du i spambunken. Mvh Lars.

 6. Af peter g

  -

  @radioilluminati

  Nu er dette indlæg OT, men eftersom du bliver ved med at udsprede dit sludder, så er nogen vel nødt til at tale dig imod bare een gang. Dette er ikke oplæg til en diskussion eller en ny undertråd, for der er intet at diskutere, og især ikke i denne blog.

  Du har tydeligvis ingen anelse om hvad du skriver om. Krav til bankernes kapital er aftalt i Basel Accord (og her kan Google hjælpe dig) og det er egenkapitalen, som sætter øvre grænse for hvad banken kan udlåne, og ikke Fru Jensens indlån eller 10 gange Fru Jensens indlån. Dit fantasifulde opspind ville simpelthen kræve en seddelpresse i kælderen på hver eneste bank.

  Det er i alle diskussioner meget normalt, at jo mindre folk ved om et emne, desto mere skråsikre er de på området. Fra wikipedia: The Dunning–Kruger effect is a cognitive bias in which “people reach erroneous conclusions and make unfortunate choices but their incompetence robs them of the metacognitive ability to realize it”.

 7. Af jh pedersen

  -

  Hvorfor gå til Iran og Kina for at belyse internetcensur, når man kan nøjes med at se på de filtre medierne i Sverige omgiver sig med?

 8. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Apropos kontrol over internettets infrastruktur, og den magt, der medfølger.

  Da KTAS blev privatiseret, blev firmaet – der som bekendt blev til TDC, og senere til YouSee – oprindeligt solgt til det firma, der havde udviklet den teknologiske infrastruktur bag Echelon-systemet for NSA…

 9. Af Viktor Rasmussen

  -

  En ting du ikke nævner er det danske politis aktion mod hjemmesider der trykte Foreningen Oprørs appel. De blev alle lukket af myndighederne indtil politiet opgav kampen.

 10. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  En debattør gjorde opmærksom på, at staten truede ytringsfriheden med medieskatten.

  Men det er en endnu større trussel mod kvalificeret ytringsfrihed, at de fleste interaktivister er fuldstændigt ligeglqade med copyright, og endda har udviklet en “progressiv” overbygning, der “retfærdiggør” deres forbrydelser.

  Så længe det hovedsageligt er underholdning, som de “progressive” internetpirater stjæler, er problemet ikke særligt stort.

  men i takt med, at e-bøger fejer papribøger af banen bliver det virkeligt vigtigt at få kontrol over de internetbaserede copyrightbrud.

  For hvis f.eks. forfattere af videnskabelige lærebøger, der skal have finansieret års dyr forskning gennem salg af lærebøger, får stjålet deres arbejde, ved at teksten bliver lagt gratis ud på nettet, så riskrerer vi at undergrave uafhængig, kvalificeret vidensdannelse, fordi den ikke kan finansieres.

 11. Af rene´ vangkilde

  -

  DEMOKRATIET ER KOMMET PÅ INTERNET!
  Men der er også politisk modstand, som bliver en trussel mod ytringfriheden og handlefriheden
  (politikerne er bang for at bliver overflødig),
  at miste magten ved at lovgive med beskatning
  og kontrol. Som gammel bogtrykker har jeg set
  mit fag gå tabt til det elektroniske internet.
  “Demokrati tilhøre industrisamfundet”

 12. Af FarJensen JensenH

  -

  Ja, internettet er måske demokratiets store chance, men det er jo rigtigt at truslerne mod ytringsfriheden er mange.

  Nu er det jo ikke nok at have ytringsfrihed, hvis man ikke kan få sine tanker frem til andre. Længe, længe var der jo et filter i form af redaktører som bestemte om en radio-kommentar eller et læserbrev kunne slippe igennem. Filteret ikke bare tilbageholdt mange meninger som ikke passede med redaktørernes meninger, nej “filteret” blev også brugt til at beskære, omforme og manipulere de læserbreve som slap igennem. Og om brevet skulle sættes op med en stor overskrift og over tre spalter, eller om det skulle fylde næsten ingenting under “iøvrigt mener jeg”, det bestemte redaktøren.

  I nogle aviser foretrak man tandløse og politisk korrekte debat-indlæg. Selvom avisens købere derfor blev snydt hver gang de slog op på debatsiderne, gik det jo “godt” i mange år.

  Nu er ytringsmuligheden større og debatten mere alsidig og spændende. Men hvor mange læser så disse blogs og kommentarer? Det kan man ikke se, for der er ikke tællere på, selvom de nemt kan installeres. Skriver vi bare ud i det blå og spilder vores tid, eller er det umagen værd at være med her??

  Lars Hvidbergs blog er god, for den peger på et væsentligt problem. Hvis “demokratiets store chance” ikke skal løbe ud i sandet, kræver det en folkelig indsats.

 13. Af Dr Blah blah blah

  -

  I feel the need, the need for speed… like Lawrence Roberts.

  But I also believe in black swans and as Taleb points out most earth-shaking technological innovations – such as electricity, nuclear power, and the personal computer – came in a completely unexpected fashion. Not even the scientific community anticipated them.

 14. Af Michael Nielsen

  -

  Der er en bekymerende tendens i vesten til at generelt indføre mere og mere kontrol, reducere frihed, og retsprincipper, indføre censur, osv.

  Jeg fatter ikke at folk ikke kan se hvor meget mindre frie vores samfund er blevet i bare de sidste 10 år, eller det der er endnu værre at folk kan set det men er ligeglade, eller ikke forstår konsekvensen af det.

  Information er det der rent faktisk gør os frie, da vi har muligheden for selv at forme meninger om ting og sager, uden nogen diktere vores mening.

  Det er ufattelig hvad restriktioner de magthavende kan indføre over for almindelige mennesker ved at nævne terror, eller børne porno/misbrug, så er alt tilladt, til trods for at det ødelægger samfunet, uden at havde nogen som helst mål bare effekt på de nævnte emner.

 15. Af Room 101

  -

  IGNORANCE IS STRENGTH

 16. Af Jesper Jakobsen

  -

  Jakob Schmidt-Rasmussen

  Jeg er ret sikker på at eventuelle ulemper langt overstiges af øget tilgængelighed til folket.

  Så må man være kreativ og finde andre indtjeningsmuligheder, men formålet må være at gøre mest muligt informationer tilgængelige for flest mulige for færrest mulige omkostninger(helst gratis)

  Det burde være alle informationstilhængeres foretrukne perspektiv fremfor øget/strengere/mere beskyttende copyrigth-lovgivning

 17. Af Lars Hvidberg

  -

  Bjarke/Radioilluminati: Jeg bliver simpelthen nødt til at fjerne dine indlæg, for de er alt for lange og har kun meget, meget perifert noget med sagen at gøre. Mvh Lars.

 18. Af john petersen

  -

  Censur skal altid bekæmpes, og det gælder også Internettet.

  Problemet med Internettet er ikke kun censuren,det er også overvågningen af, hvad vi foretager os på Internettet, så censur og overvågning er knyttet sammen, og ikke to adskilte begreber.

  Tag f. eks hvis en arbejdsgiver kontrollerer Facebook, Twitter o.s.v dagligt ved sygdom, det vil jo føre til en form for selvcensur, hos de klogeste af brugerne. Men igen det er jo kun et eks. på den lille overvågning, Men vi bliver overvåget utroligt meget mere på Nettet, hvor meget skal jeg ikke gøre mig klog på, men nok til at jeg udøver en form for selvcensur, og det er ikke vejen frem til frihed på Internettet.

  Den offentlige censur af sider på nettet børneporno måske Tips og Lotto o.s.v er jo konkrete sider, så det er jo til at forholde sig til, det er jo censur, der er til at forstå,som man derved også kan argumentere og kæmpe imod.

  Men det gør ikke censur mere rigtig at den er konkret, jeg har desvære ikke nogen gode løsninger på censur-overvågningsproblemet, men der vil uden tvivl komme mere og mere af det, så vi der ønsker frihed på Nettet må stå sammen, og bekæmpe “udyret” hver gang det dukker op.

 19. Af radioilluminati.com radioilluminati.com

  -

  Lars det er jo absurt. Jeg har givet en grundig forklaring på hvorfor internetfriheden er truet og bliver censuretet.

 20. Af radioilluminati.com radioilluminati.com

  -

  Det her er kernen af problemet:

  Jay Rockefeller der er nevø til David Rockefeller som er en af toppen af de internationale bankøre beskriver internettet som “number one national hazard” og den største trussel mod vores sikkerhed og han så helst, at det aldrig var blevet opfundet.

  Jay Rockefeller på CSPAN:
  http://www.youtube.com/watch?v=Ct9xzXUQLuY&feature=player_embedded

  Hvis du har bemærket det har nogle websider addressen “www2.” det er fordi de internationale bankøre vil lave et internet 2 der er langt mere kontroleret og reguleret end det mere anarkistiske internet vi har i dag. De vil selvfølgelig påstå at det er for at gøre os mere tryg og nemmere etc. for at få folket til at acceptere det .

  Lad mig minde om at Hitler ikke tabte krigen. Han var finansieret af de internationale bankøre, der har forsat deres agenda lige siden i det skjulte hen mod “global governance/New World Order” som man kan høre talrige præsidenter tale om. prøv at lav en youtube søgning på “eu president New world order”,”bush new world order”,”Gordan brown new world order”

 21. Af Lars Hvidberg

  -

  Radio: Nej, du skriver meget generelt om, og meget langt om, hvordan du mener verdens magtstrukturer ser ud. Det afsporer debatten, og derfor bliver du censureret. Du må starte din egen blog om emnet, det hører ikke hjemme her.

 22. Af Lars Hvidberg

  -

  @ Radio: Jay Rockefeller siger, at internetsikkerhed er den største trussel imod USA, altså frygten for et cyberangreb. Det er der gode grunde til at mene. Desuden siger han efter, “some would say that the internet should never have existed, but that’s a stupid thing to say.” – Osv. Du deltager ikke med information, men med misinformation.

 23. Af radioilluminati.com radioilluminati.com

  -

  Lars,

  Tabet af internetfrihed sker, fordi befolkningen acceptere det. Det er vigtigt at forstå dette punkt. Vi folket, er den største trussel mod internetfrihed fordi vi lader os narre af heftig propaganda/spin og blive solgt på idéen om, at vi skal opgive vores frihed for at skire os mod en trussel.

  De er som tryllekunstnere der bruger ord som værktøj. Sandheden er den største trussel mod dem og derfor vil de begrænse vores ytringsfrihed på nettet.

  Ja, Jay Rockefeller benytter spin. Han nævner, at nogen siger, at man burde nedlægge internettet for at skabe idéen i vores hoveder og derefter taler han om hvor store en trussel internettet er. Hvis den idé om at nedlægge nettet eller kraftigt reducere det bliver gentaget igen og igen bliver det til sandhed og folk synes det er en god idé at begrænse friheden på nettet for at sikre vores tryghed.

  USAs founding father
  Benjamin Franklin:

  “Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety.”

  Kronik i information af Uffe Ellemann-Jensen:
  “Da terroristerne ramte USA, angreb de selve de værdier, som vi bygger vores samfund på – demokrati, frihed, retsstaten, menneske- og minoritetsrettigheder. I dag er vi selv nødt til i en periode at gå på kompromis med disse værdier for at kunne forsvare dem. I givne situationer må vi bryde nogle af de regler, vi ellers værner om.”

  “befolkningerne i de vestlige lande er i en periode for at besejre terroristerne må have forståelse for, at nogle af demokratiets basale rettigheder må træde i anden række.”

 24. Af Michael Nielsen

  -

  Ergo – exit liberty, enter totalitare.

 25. Af Rikke B

  -

  Interessant indlæg – sidder her i Bruxelles, hvor EU lige pt. debatterer ACTA-aftalen – den berører strike three-princippet (som EU ellers tidligere har afvist) og de har fået meget lidt opmærksomhed derhjemme. Interesserer man sig for beskyttelse af ophavsret vs. frihedsrettigheder og internet, så læs Michael Geists blog! michaelgeist.ca. Danmark er forøvrigt ét af de lande, som har modsat sig EU’s forslag om mere åbenhed i ACTA-forhandlingerne….

 26. Af t. petersen

  -

  Netop Rikke. Jeg var efter Venstremanden Jens Rohde, der i weekenden (her i Berlingske) påstod, at Venstre var mod reguleringer på nettet.

 27. Af Steen Thaulow Olsen

  -

  Det, som Lars Hvidberg og andre her ikke fatter, er at Radioilluminati har ret. Både i hans kommentarer om bankers udlån og i sin udlægning af de internationale bankforbryderes måde at underlægge hele befolkninger deres agenda- og det er yderst relevant for emnet. Men da Lars Hvidberg ikke fatter sammenhængen så er løsningen for ham- censur. Sikke en hykler.

 28. Af peter g

  -

  @Steen Thaulow Olsen

  Det var pænt af dig at troppe op. Så navnet radioilluminati dækker da i hvertfald over to, og behøver således ikke at blive lavet om til radioilluminatus. 😆

 29. Af radioilluminati.com radioilluminati.com

  -

  Steen,

  Ja det er ret frustrerende at have undersøgt alt dette intenst i over 8-9 år og ikke have evnen til at formidle det videre så folk kan forstå det og se folk gang på gang falde i manipulationerne de internationale bankøre laver.

  Dem der arbejder for agendaen finder det ret morsomt.

  En Schweiziske investerings bankør skrev til mig:
  “I also know about fractional reserve banking and how the money system works. That this is sort of ponzi scheme, we can agree on that, and it could be coming to a big halt right now.
  On the other hand – we have all profited from it big time… haven’t we?”

  Jeg har i over 5 år sagt, at vi ville få et bolig, børs og dollar krak, der vil blive langt værre end 1929. Folk grinede af mig, fordi mange blev friværdi millionære og det gik ufattelig godt for dansk økonomi og så længe medierne ikke skrev om det, er det ikke virkeligt.

  De internationale bankøre støttede Hitler og kommunismen økonomisk.

  Medierne har dog skrevet lidt om det:
  Google
  “prescott bush hitler”

  “Mussolini worked for MI5 agents”

  I dag er det langt svære at få øje på fascismen, vi lever under, fordi de ikke tramper rundt i gaderne og synger fascistiske slagsange men alt ser fredligt og hyggeligt ud på overfladen som det plejer.

  Fascismen er skjult og pakket ind i “staten elsker dig, derfor må du afgive din frihed for tryghed”

  “Danmark bliver aldrig som DDR. Her i landet skal man jo f.eks have en dommerkendelse for at kunne aflytte folks telefoner.”(Erik Ninn Hansen, daværende justitsminister, 1988)

  2009:
  “Dommere skal ikke længere på forhånd godkende de telefonnumre, som politiet ønsker at tappe.” Skrev Danmarks radio(DDR)

  Alt dette er en snigende fascisme der gør at folk ikke registrerer den.

  Jeg tror, vi alle kender frø forsøget, hvor man putter levende frøer ned i noget vand og varmer det langsomt op. Fordi det sker langsomt registrere frøerne ikke, at de bliver kogt levende. Sådan virker menneskets psyke når overgangen går fra frihed til tyranni.

  Lige som i nazi Tyskland vil folk som mig snart blive udråbt som terrorist/ekstremist og da alle terrorlovende blive vendt mod os folket, hvis vi taler om disse ting.

  Big brother er ikke for at sikre folkets tryghed, men at sikre de internationale bankøres tryghed mod folket!

  First they came for the communists, and I did not speak out—because I was not a communist;
  Then they came for the trade unionists, and I did not speak out—because I was not a trade unionist;
  Then they came for the Jews, and I did not speak out—because I was not a Jew;
  Then they came for me—and there was no one left to speak out for me.

  Naomi Wolf om tabet af vores frihed hen mod fascisme:
  http://www.youtube.com/watch?v=RjALf12PAWc

  peter g ,

  Man kan godt være 2 mennesker eller flere med den samme mening uden at man er den samme person.

 30. Af Steen Thaulow Olsen

  -

  Jeg kan kun bekræfte og støtte det, som radioilluminati skriver- også i Danmark mister vi gradvis vigtige friheder, såsom forsamlingsfriheden. Alt dette spilder over på et område som internettet. Fascismen vinder frem overalt- banklobbyen og de militærindustrielle kræfter sidder på dagsordenen. Man skal være meget naiv hvis man tror at dette ikke også har indflydelse på internetfriheden, eller får det før eller senere. I USA er der masser af tendenser til ulovliggørelse af modsatrettede meninger, senest set ved senatorerne McCain og Liebermans vanvittige “Enemy Belligerent” foreslag.

 31. Af Lars Hvidberg

  -

  Køl ned, drenge. Det I skriver er konspirationsteorier, og ofte bevidste fejlcitater, som fx dem Radio kommer med. Internetfriheden er truet, men på mange forskellige og meget komplekse måder – og det har altså intet som helst med den internationale bankverden at gøre. I har nogle enkelte rigtige pointer, men de er pakket ind i vrøvl og sludder, der forvirrer mere end det hjælper.

  Fascismen lurer heller ikke lige om hjørnet, hverken i Danmark eller i USA. Så ikke mere om den sag. Lad os lave en deal: Hvis I kan kommentere på sagen uden at nævne 1) bankerne, 2) den snigende fascisme, 3) det militærindustrielle kompleks, 4) forbindelser mellem nazisme og udvalgte storkapitalister og deres efterkommere, 5) øgler, så er I velkomne. Ellers bliver I slettet.

 32. Af FarJensen JensenH

  -

  Lars Hvidberg nævner et sted at nogle debattører foretrækker at være anonyme. Forklaringen på det kan jo i en del tilfælde være, at hvis man lægger nogle kritiske eller kontroversielle synspunkter frem, kan man risikere at miste sit job, eller at få uvenner på arbejdspladsen, i sportsklubben eller andre steder. Eller man kan måske risikere at få nogle kriminelle typer på nakken. Hvis man kun mener noget om kager, cykling, blomster eller tennis, risikerer man vel ikke noget, men så snart det er noget med politik, økonomi eller uretfærdighed med mere, er der jo en risiko, for samfundet nu om dage er jo langt mere råt og uberegneligt end før i tiden.

 33. Af David Hansen

  -

  @Lars Hvidberg
  ACTA forhandlingerne er endeligt kommet på banen i et par kommentare. Hvorfor fremhæves de overhovedet ikke i dit blogindlæg? Og hvorledes forholder du dig til dem?

 34. Af Lars Hvidberg

  -

  @ David. Min blogindlæg er ment som en ufuldstændig oversigt, så derfor kan jeg ikke forholde mig til alt. Jeg kunne også have skrevet om hackerangreb eller Kinas “50 cent army”, der producerer statsvenlig netpropaganda, men det har jeg valgt ikke at gøre. Det vi ved om ACTA-forhandlingerne er mest kun på rygteplanet, så jeg vil helst forholde mig til noget mere konkret. Umiddelbart virker det ret problematisk, at forhandlingerne foregår bag lukkede døre.

 35. Af Lars Hvidberg

  -

  @ Bjarke fra Radioilluminati – nu har jeg afvist dit meget lange indlæg, men giver dig lige et hurtigt svar: Det er ikke censur, hvis jeg afviser indlæg, der enten er meget lange eller som afsporer diskussionen, især i starten af et kommentarspor. Det er simpelthen nødvendigt, især når man diskuterer et område som dette, hvor der er mange folk med fikse idéer og kæpheste derude.

  Til dine teorier: Synes du slet ikke, at det er mystisk, at du nu i 8-9 år, som du selv skriver, har advaret om, at fascismen var lige om hjørnet, men at vi stadig står her 8-9 år efter med friheden relativt intakt? Måske er det bare fordi, der ikke er noget om snakken? Jeg har jo selv ofte diskuteret med dig på liberator.dk – og det er altså den samme plade du spiller som for 5-6 år siden. Ofte også med de samme eksempler, der er taget ud af deres sammenhæng. Den går bare ikke her.

 36. Af Steen Thaulow Olsen

  -

  Ja, jeg tænkte jo nok at du ville reagere med at censurere diskussionen, Hvidberg. Der er ingen konspirationsteorier her, kun hårde realiteter- som du aldrig vågner op til. Men jeg havde heller ikke regnet med at en mediesmart person som dig ville vågne op eller nogensinde gør det. Over and out herfra, jeg kunne brække mig over dig og jeg kunnne brække mig over de mange mennesker, der intet gør mens censur og fascisme sniger sig ind på vores hverdag.

 37. Af Jens Christensen

  -

  Til Steen Thaulow Olsen og Radio,
  fint at du/I vil påpege, hvad der for dig er sandheder, men så gør det i en relevant blog som f.eks. din egen i stedet for at kapre andres.
  Overlappet mellem de to problemstillinger er yderst begrænset set med mine øjne, og hvis indlægget er så relevant som I ønsker at give indtryk af, må I som det mindste forklare relevansen på en forståelig måde.
  Jeg kan ikke se, at Hvidberg udøver censur ved at fjerne indlæg, der forekommer irrelevante.

  Til Lars Hvidberg,
  indholdet af ACTA er ganske rigtigt kun på rygteplanet, så vidt jeg kan læse mig til, men netop derfor er det relevant. Det er faktuelt at forhandlingerne foregår, og det er faktuelt at indholdet holdes hemmeligt. Det vil i min optik være relevant journalisme at påpege mummespillet, der foregår og forhåbentlig få nogle politikere på banen til at kræve gennemskuelighed. Endnu mere, når det tilsyneladende kun er det ene hold interessenter, der er repræsenteret ved forhandlingerne.
  Jeg vil i hvert fald nødigt se internettet reduceret til en platform for formidling for underholdningsindustrien, hvilket er et noget sandsynligt resultat, hvis udbyderne skal holdes ansvarlige for brugernes handlinger.

 38. Af radioilluminati.com radioilluminati.com

  -

  Jeg er enig med Steen,

  Denne blog er det mest ufrie jeg nogensinde har oplevet og jeg gider heller ikke skrive her mer.

  Hvis du vil gøre noget ved “Trusler mod internetfriheden” start med dig selv!

 39. Af Kristian Andersen

  -

  Det er fantastisk, at snart samtlige blogskribenter på Berlinske censurerer og blokerer IP’s rask væk så snart der er lidt kritik af dem eller deres holdninger. Og disse anti-ytrings skribenter er betalt af Berlinske som åbenbart i virkeligheden er hamrende ligeglad med ytringsfrihed (Deres manglende evne til at svare på klager over disse anti ytringstiltag er sigende). Ytringsfriheden gælder åbenbart kun når der skal sælges aviser på bekostning af danske muslimer.

 40. Af peter g

  -

  @Kristian Andersen

  Det er ærligt talt et usammenhængende indlæg du lige kom med her, og det er en skam, for du kan faktisk bedre end dét. “Ytringsfrihed” er nemlig ikke en ret til at tilrane sig adgang til ethvert forum for at råbe om alt muligt.

  Lars Hvidberg har bedt den paranoide skribent om at poste sine konspirationsteorier andre steder end her, men det kan manden slet ikke styre, og så er der naturligvis kun een vej at gå: lukke for det varme vand.

 41. Af Lars Hvidberg

  -

  @ Alle. Hvis ytringsfriheden på nettet skal give nogen mening må den netop – fordi alle har adgang – afhænge af, at der bliver ført en vis mængde kontrol med hvem der skriver om hvad og hvor. Ellers ender det med, at det bare der dem, der råber højest og som copy-paster mest, der fylder mest. Ytringsfrihed er IKKE retten til at gale op om alt muligt alle mulige steder. Jeg har heller ikke ret til at råbe op i din dagligstue, svine din kone til hjemme hos dig selv eller bestemme, hvad I skal diskutere ved morgenbordet. Lav din egen blog – eller kom evt. tilbage, når jeg engang skriver noget om bankerne.

  Radio: Prøv engang at tjekke de andre Berlingske-blogs (evt. med en google-søgning) og du vil se, at dine kommentarer går igen og igen og igen og ofte er fuldstændigt identiske. Du bliver efter min mening snarere censureret alt for lidt. Irrelevante og konspiratoriske vrøvlekommentarer er en stor trussel imod en ordentlig meningsudveksling på nettet.

  @ Jens Christensen. Jeg er helt enig med dig omkring ACTA.

 42. Af Claus A.K

  -

  Og dog peter G…For den ytringsfrihed vi finder pa nettet er IKKE lig den vi kender fra det offentlige/fysiske rum. Internettets ytringsfrihed er, ja næsten ex nihilo, baseret paa rendyrket anarkisme, fordi ingen, i hvert fald i vores vestlige del af verden, har begrænset den og fordi folk kan sige hvad de vil, hvor de vil og, som anonyme stemmer, helt uden konsekvens – hvilket har gjort, at nettes ytringsfrihed er taget og tager til i omfang og styrke. Den vokser af sig selv.
  Men denne ytringsfrihed er, netop som Lars Hvidbergs blogindlæg handler om, ved at blive slebet til i sine kanter saaledes at den kommer til at ligne den almindelige ytringsfrihed, der i al sin almindelighed har de skrevne og uskrevne spilleregler som vi alle er vidende om og trygge ved.

  Man kan derfor spörge -som Lars Hvidberg gör- om nettets vildskab skal blive til et tamt dyr. Men det slaar mig, at för vi kommer dertil, först maa bevsare hvad restriktioner vil gavne, hvem de vil gavne og hvem de ikke vil gavne? MAO. hvem kan vi forestille os vil være for eller imod restriktioner paa nettet? Dét spörgsmaal slaar mig som det vigtigste at finde svar paa i den her debat.

  – Og tak til L.H for nogle gode blogindlæg iövrigt.

 43. Af Henning Johansen

  -

  @Lars
  Her har du så lige beskrevet endnu en trussel mod internet friheden: Spam, spam, spam.
  Eller rettere, den kontrol der kræves for at begrænse spam.

 44. Af Kim Olsen

  -

  Kristian Andersen
  Jeg har prøvet at forklare dig det der med ytringsfriheden mange gange. Enten vil du ikke forstå det, eller også kan du ikke. Jeg håber det første, men frygter ærligt talt det sidste. Ytringsfrihed er ikke ret til at spamme alle blogs med mystiske teorier. Endnu en gang: Stil jer op på en ølkasse i kongens Have og redegør for jeres teorier. Hvis i bliver fjernet af ordensmagten, er det et indgreb i jeres ytringsfrihed. Berlingske har ikke pligt til at trykke alle mulige vanvittige teorier. I har etableret et aldeles velegnet forum på Facebook (danmarks løver). der kan i finde ligesindede – vi andre vil bare gerne have fred:)

 45. Af Kim Olsen

  -

  Kristian Andersen
  Fjernelse af indlæg her på bloggen kan også være en beskyttelse af individdet. Hvis en venlig sjæl havde sorteret lidt i dine indlæg, havde du ikke stået med et forklaringsproblem omkring dine påståede politianmeldelser af medbloggere.. Nu vi taler om ytringsfrihed;)

 46. Af georg christensen

  -

  Internettet, mangler kun “en (stor) ting”: Forståelsen for “hinanden”, forståelse af (sproget og den medfølgende “kultur”.

  Forhåbentlig uden (USA´s) magtbegærd.

  Europa og Asien har brug for hinanden, og vi er i overtal.

  USA, har simpelthen midstet sin betydning, ene og alene på grund af “magtbegærd”.

  EU: Bør vogne op, og sige “nok må være nok”. Hvis ikke, mister “EU” sin betydning.

  Hilsen

  Georg

 47. Af Ulf Punell

  -

  Det er mere blog censur på Jyllands Posten, end på Berlingske.

  Berlingske har et langt friere blog forum end JP, som påstår at kæmpe for frihed.

  Generelt svarer Berlingske blogejerne mere på blogindæg end JP’s blogejere.

  Undersøg det selv. På JP er det eneste man kan læse: Hvorfor er mit indlæg blevet blokeret.

  JP er noget af det mest hykleriske.

 48. Af Kon form

  -

  @ Radio”illuminati” m.fl.

  Bjarke, tag dig sammen.

  Du ødelægger diskussionen uden at nogen gider lytte til dine evindelige gentagelser. Samtidig fremmer du tiltag for at filtrere, hvilket netop er hvad du ikke ønsker.

  Der er reelle problemer, men i stedet for at tilskrive dem konspiration og ondskab, så bør du først overveje om inkompetance og egoisme kan forklare problemstillingen.

 49. Af Kristian Andersen

  -

  # Kim Olsen
  10. marts 2010 kl. 20:43

  Kristian Andersen
  Fjernelse af indlæg her på bloggen kan også være en beskyttelse af individdet. Hvis en venlig sjæl havde sorteret lidt i dine indlæg, havde du ikke stået med et forklaringsproblem omkring dine påståede politianmeldelser af medbloggere.. Nu vi taler om ytringsfrihed;)

  Så nu er Pinds editering i indlæg og en debil debatørs trusler om mord på flere meddebatører altså også ok ifgl. din fortolkning af ytringsfriheden?

 50. Af Kristian Andersen

  -

  # Lars Hvidberg
  10. marts 2010 kl. 14:02

  @ Alle. Hvis ytringsfriheden på nettet skal give nogen mening må den netop – fordi alle har adgang – afhænge af, at der bliver ført en vis mængde kontrol med hvem der skriver om hvad og hvor. Ellers ender det med, at det bare der dem, der råber højest og som copy-paster mest, der fylder mest. Ytringsfrihed er IKKE retten til at gale op om alt muligt alle mulige steder. Jeg har heller ikke ret til at råbe op i din dagligstue, svine din kone til hjemme hos dig selv eller bestemme, hvad I skal diskutere ved morgenbordet. Lav din egen blog – eller kom evt. tilbage, når jeg engang skriver noget om bankerne.

  Så svar mig på, hvordan det kan være, at snart samtlige debatter er overrendt af mere eller mindre racistiske statemenst der aldrig bliver censureret? Det holder ikke stik hvad du skriver. Hvis det gjorde ville alle blive behandlet ens i debatterne og ikke som nu hvor blog “redaktørerne” sletter de kritiske indlæg men lader racistiske statements stå igen igen, igen.

Kommentarer er lukket.